1. Zapisz słownie wyrażenia.
a) 7-ab
b)3 (a-b²)
2. Zapisz za pomocą symboli matematycznych.
a)suma sześcianów liczb a i b
b)suma iloczynu liczb x i y oraz iloczynu liczb 6 i b
3. Wykonaj działania.
a)(4x-2)-(3x+4)=
b) -y+(5-y)-3=
c)(4a-2)+(4a+2)=
4.Z podanego wyrażenia wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a)2x+4y-6z+
b)¾ab²+¼a²b=

Proszę pilne !!!

3

Odpowiedzi

2010-03-22T15:30:45+01:00
1. Zapisz słownie wyrażenia.
a) 7-ab -> różnica liczby siedem i iloczynu liczb a i b
b)3 (a-b²) -> iloczyn liczby 3 i różnicy liczby a i kwadratu liczby b

2. Zapisz za pomocą symboli matematycznych.
a)suma sześcianów liczb a i b -> a³ + b³
b)suma iloczynu liczb x i y oraz iloczynu liczb 6 i b -> xy + 6b

3. Wykonaj działania.
a)(4x-2)-(3x+4)= 4x-2-3x-4 = x-6
b) -y+(5-y)-3= -y+5-y = -2y+5
c)(4a-2)+(4a+2)= 4a-2+4a+2 = 8a

4.Z podanego wyrażenia wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a)2x+4y-6z= 2 (x+2y-3z)
b)¾ab²+¼a²b= ¼ab (3b +a)
2010-03-22T15:30:48+01:00
3 .

a)(4x-2)-(3x+4)= 4x-2-3x-4=x-6

b) -y+(5-y)-3= -y+5-y-3 = -2y+2

c)(4a-2)+(4a+2)= 4a-2+4a+2= 8a
2010-03-22T15:31:35+01:00
2.
a)(a+b)³
b)(x*y)+(6*b)