1.pUNKTY s=3 -1 jest srodkiem odcinka AB iA= -3 -5 jakie współrzedne bedzie miał punkt B?
2.Prosta prostopadła do prostej l o równaniu 4x-5y+6=0 ma wzór?
3.Wysokośc trojkata rownobocznego jest o 2 krotsza od boku tego trojkata. Bok trojkata jest rowny?
4.Przekatna szczesianu jest o 2 wieksza od przekatenj sciany szecianu. wowczas krawedz szescianu jest rowna?

1

Odpowiedzi

2009-10-28T10:50:18+01:00
1.
S=(3,-1)
A=(-3,-5)
B=(x,y)
[x+(-3)]/2=3 => x-3=6 => x=9
[y+(-5)]/2=-1 => y-5=-2 => y=3
B=(9,3

2.
uporządkuj funkcję:
-5y=-4x-6
5y=4x+6
y=(4/5)*x +(4/5)*6
współczynnik przy x: a=4/5
Współczynnik prostej prostopadłej : a1=(-1)/a
czyli prostopadła funkcja ma wzór:
y=[(-5)/4]*x +c
gdzie c jest dowolnym wyrazem wolnym nie majacym wpłwy na prostopadłość funkcji

3.
h=[a*sqrt(3)]/2 sqrt - pierwiastek
h=a-2
[a*sqrt(3)]/2=a-2
a*sqrt(3)=2a-4
2a - a*sqrt(3) = 4
a(2-sqrt(3))= 4
a= 4/(2 - sqrt(3)) * (2+sqrt(3))/(2+sqrt(3))
a= 8 + 4*sqrt(3)/(4-3)= 8 + 4*sqrt(3)

4.Przekatna szczesianu jest o 2 wieksza od przekatenj sciany szecianu. wowczas krawedz szescianu jest rowna?
d=a *sqrt(3) <--- przekatna sześcianu
p=a* sqrt(2) <---- przekątna ściany sześcianu (kwadratu)
d=p+2
a *sqrt(3)=a*sqrt(2) + 2
a * sqrt(3) - a*sqrt(2) = 2
a(sqrt(3) - sqrt(2))= 2
a= 2/(sqrt(3) - sqrt(2)) * [sqrt(3) + sqrt(2)]/[sqrt(3) + sqrt(2)]
a=[2*sqrt(3) + 2*sqrt(2)]/(3-2)
a=2sqrt(3) + 2 sqrt(2)


Pomogłem? podziękuj