Odpowiedzi

2010-03-22T17:37:28+01:00
1.B
2.C
3a.200zł
3b.-42zł20gr
4a.450zł
4b.72zł60gr
5.450,00+72,60+54,00=522,60+54,00=576,60 (C)
6a.5,40
6b.5,40*12=64,80 Odp: Rocznie zapłaci 64,80gr.
7.820,60-168,80=651,80 Odp: Po wypłacie stan jego konta wynosił 651,80gr.
8. (W pierwszą po lewej 250zł, ponieważ 360,20-110,20=250zł),
(W drugą po prawej 22zł, ponieważ 110,20-88,20=22zł),
W następną wpiszemy -17,50gr, ponieważ 22-39,50=17,50gr.
W następną wpiszemy 150zł, ponieważ 167,50-17,50=150zł.
W następną wpiszemy -288zł, ponieważ 167,50+120,50=288zł (mamy zsumować dług)
W następną po lewej wpiszemy +650,40gr.
A w następną wpiszemy 362,40gr, ponieważ 650,40-288=362,40gr

Jak ci się podoba to możesz wybrać jako najlepszą.