Odpowiedzi

2009-10-28T11:53:57+01:00
S= 360 km
t₁ = 2,5 h
t₂ = 1,75 h
V₁ = ?
V₂ = ?

Korzystam ze wzoru na szybkość V= s:t
V₁ = s:t₁
V₁ = 360 km :2,5 h
V₁ =144km/h

V₂ = s: t₂
V₂ = 360km : 1,75h
V₂ = 205,7 km/h
  • ayla
  • Początkujący
2009-10-28T12:04:20+01:00
V=?
s=360km
t pierwszego samochodu=2h30min=2,5h
t drugiego samochodu=1h45min=1,75h
liczymy v pierwszego samochodu: wzór: v=s/t=360km/2,5h=144km/h
liczymy v drugiego samochodu: v=s/t=360km/1,75h=206km(w przybliżeniu)
jeśli trzeba obliczyć v średnią obu tych pojazdów razem to:
V średnia=(V1+V2)/2=(144km/h+206km/h)/2=(350km/h)/2=175km/h
2009-10-28T14:28:12+01:00
1. 360km/2,5 h/:2.5
144km/h
2.360km/1h 45 min
360km/1,75h
~205,7km/h ~206km/h