Budowa materii.
Chemia dla gimnazjalistów . Rozdziały 5-9
Zestaw podstawowy.

8.1.1. Uzupełnij tekst :

W geometrycznym środku atomu znajduje się ____ . Wokół jądra poruszają się ____. Każdy elektron ma jednostkowy ładunek ujemny. Jądro ma ładunek ____ równy liczbie ___ . Dzięki temu atom jest elektrycznie ___ . Między jądrem i elektronami działają ___ przyciągania ___ . Między elektronami działają siły ___ ___ .


8.1.3 Określ liczbęelektronów walencyjnych w atomach :

Atom : Ca | C | Li | S | B | Ar
Liczba elektronów walencyjnych : ___ ___ ___ ___ ___ ___8.1.5 Uzupełnij :

Symbol pierwiastka : | Al |; |__|; |__|; |__|; |__|; |__|; |__|;|__|
Liczba atomowa : |__|; | 8 |; |__|; |__|; |__|; |__|; |__|;|__|
Numer grupy : |__|; |__|; | 1 |; |__|; |18|; |__|; | 6 |;|11|
Liczba ładunków w jądrze : |__|; |__|; |__|; |33|; |__|; |__|; |__|;|__|
Numer okresu : |__|; |__|; | 6 |; |__|; |__|; |__|; | 4 |;|__|
Liczba elektronów w atomie : |__|; |__|; |__|; |__|; |__|; |88|; |__|;|__|
Liczba powłok elektronowych :|__|; |__|; |__|; |__|; | 5 |; |__|; |__|;| 5 |


8.1.6 Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje :

Pojęcia :
1. Jądro
2. Elektron
3. Powłoka elektronowa
4. Powłoki elektronowe
5. Liczba atomowa
6. Elektrony walencyjne
7. Elektrony niewalencyjne

Informacje :
A. Zespół elektronów o zbliżonej energii
B. Jest równa liczbie elektronów w atomie
C. Skupia dodatni ładunek atomu
D. Silnie związane z jądrem
E. Najsłabiej związane z jądrem
F. Cząstka o ładunku ujemnym
G. Ich liczba jest równa numerowi oklesu w tablicy Mendelejewa

8.1.7. Z podanych niżej wielkości utwórz wszystkie możliwe zespoły , w których między ich członami można postawić znak równości :

A. Liczba atomowa
B. Liczba elektronów walencyjnych pierwiastka grupy głównej
C. Liczba ładunków dodatnich w jądrze
D. Liczba atomów w cząsteczce
E. Numer okresu
F. Liczba elektronów niewalencyjnych
G. Maksymalna wartościowość pierwiastka grupy głównej
H. Liczba powłok elektronowych
I. Indeks stechiometryczny
J. Liczba elektronów w atomie
K. Cyfra na miejscu jednostek w numerze grupy głównej
L. Kolejny numer pierwiastka w układzie okresowym

Zapisz rozwiązanie wykorzystująć litery A , B , C itp. oraz znak równości :
______ ______
______ ______

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:14:49+01:00
8.1.1.
jądro, elektrony, ładunek, dodatni, PROTONÓW, OBOJĘTNY, SIŁY, ELEKTROSTATYCZNEGO, odpychania jednoimiennego;

8.1.3
Atom : Ca | C | Li | S | B | Ar
Liczba elektronów walencyjnych : 2, 4, 1, 6, 3, 8;

8.1.5 Uzupełnij :

Symbol pierwiastka : | Al |; |O|; |Cs|; |As|; |Xe|; |Ra|; |Cr|;|Ag|
Liczba atomowa : |13|; | 8 |; |55|; |33|; |54|; |88|; |24|;|47|
Numer grupy : |13|; |15|; | 1 |; |15|; |18|; |2|; | 6 |;|11|
Liczba ładunków w jądrze : |13|; |8|; |55|; |33|; |54|; |88|; |24|;|47|
Numer okresu : |3|; |2|; | 6 |; |4|; |5|; |7|; | 4 |;|5|
Liczba elektronów w atomie : |13|; |8|; |55|; |33|; |54|; |88|; |24|;|47|
Liczba powłok elektronowych :|3|; |2|; |6|; |4|; | 5 |; |7|; |4|;| 5 |


8.1.6 Przyporządkuj wymienionym pojęciom odpowiednie informacje :
1-C; 2-F; 3-A; 4-G; 5-B; 6-E; 7-D

8.1.7. Z podanych niżej wielkości utwórz wszystkie możliwe zespoły , w których między ich członami można postawić znak równości :

Zapisz rozwiązanie wykorzystująć litery A , B , C itp. oraz znak równości :
G=B=K; D=I;
E=H; A=C=J=L;
24 5 24