Odpowiedzi

2009-10-28T12:57:32+01:00
Komensalizm – jest najbardziej pierwotnym typem oddziaływania protekcyjnego. Typ zależności o charakterze symbiozy między dwoma lub więcej gatunkami, przy czym jeden z gatunków czerpie z tej zależności wyraźne korzyści, nie szkodząc pozostałym (np. rekin i podnawka; lew i sęp). Innym przykładem komensalizmu może być odżywianie się owadów żyjących w ptasich gniazdach resztkami pokarmu gospodarzy lub znalezionymi w gnieździe piórami. Komensalizm jest więc współżyciem korzystnym dla jednego z partnerów, dla drugiego obojętnym.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T12:59:21+01:00
Komensalizm to inaczej współbiesiadnictwo.Polega na czerpaniu korzyści tylko przez osobnika jednego gatunku.Drugi osobnik innego gatunku nie odnosi korzyści ani strat. Najczęściej gospodarz udostępnia komensalowi pokarm lub schronienie. Np. hiena lub sęp korzystający z resztek pokarmu zdobytego przez lwa.
2009-10-28T13:02:32+01:00
Komensalizm czyli współbiesiadnictwo to jeden z typów zależności pomiędzy osobnikami różnych gatunkó roślin i zwierząt. Polega on na tym, że populacja (gospodarz) udziela schronienia lub pokarmu drugiej (komensalowi). Komensal nie przynosi ani szkody, ani pożytku gospodarzowi. Przyczynami komensalizmu jest chęć zdobycia pokarmu, potrzeba transportu, potrzeba ochrony i zamaskowania. W skrajnych przypadkach komensalizm może przekształcić się w mutualizm lub pasożytnictwo. Liczne przykłady komensalizmu można znaleźć w środowisku morskim, np. małże, ryby, kraby korzystające z resztek pokarmu innych zwierząt , oraz lądowym, np. owady żyjące w gniazdach mrówek i termitów.