Holiday is the most perfect time of the year. Not going to school for more than two months itself makes them such great. But there is still a few things that can make holiday even greater. One of the most important things about summer is the weather. It should be hot, the sun shoud shine all the time, so that the people could sunbathe, sweam in the see or lake and take long walks in the evening… Rain and cold can ruin this beautiful time! On the other hand, if you have a good company, even terrible weather would not be so bad. The people you take on your trip shoud be the ones, you would be having great time with, no matter what other circumstances are like. The place you are staing at can also improve your vacation. For me the best locality for summer is Spain, at the Mediterranean Sea. The shores are so pure there, the sand on the beach is so delicate and the Spain men are so handsome… smilies/smile.gif

Last holiday I've spent on camp in Spain. It was the best summer time in all my life. I went to this beautiful country by bus with young people from all Polish. After way to Spain we visited most beautiful principality Monaco. I was living in a great hotel at the coastal. The weather was just glamorous: the sun was shining all the time, the sea was clean and the sand gold. There was a lot of people on the beach every day but it wasn't a big surprise because there was really hot. Usually after breakfast I was swimming with my friends at a nearby swimmingpool. Most of our time we have spent on the beach but of course not all the time. We were trying to visit as much interesting places as we only could. So we went to Barcelona: old and very beautiful town. We visited football - stadium FC Barcelona, we saw dancing fountains Just glamorous! and most beautiful buildings. We often were going to the disco. . I met very nice people there. We were on evening Spanish, where we tasted of regional dishes and we looked demonstrations flamenco . We went on evening - walks after beach, we looked stars. we bathed at night in sea - was wonderfully!!! On the way back we visited Genewa. This is very interesting city. When already we were in Poland all we were sad, that our splendid party reached of finish. All good luck friendships contained on camp to present day survived! still we come together, most often is this on market in Cracow. Already together we plan future holidays.

My holidays I remember with great fondness and very with pleasure I come back to them with thought looking scenes from my photos. I like an Spanish language very much. Maybe I should start to lern it?


Może ktoś mi to przetłumaczyć ?

3

Odpowiedzi

2010-03-22T15:54:28+01:00
Dom jest najdoskonalszą porze roku. Nie chodzi do szkoły więcej niż dwa miesiące sam czyni je tak wielkie. Ale jest jeszcze kilka rzeczy, które mogą wakacje nawet większa. Jedną z najważniejszych rzeczy jest lato pogoda. Powinna być gorąca, słońce shoud świecić przez cały czas, tak aby ludzie mogli opalać, sweam w zob. lub jeziora i na długie spacery wieczorem ... deszcz i zimno może zniszczyć ten piękny czas! Z drugiej strony, jeśli masz dobre towarzystwo, mimo fatalnej pogody nie będzie tak źle. Osoby, które podejmuje na wycieczkę shoud być tymi, byłbyś o wielki czas z, bez względu na inne okoliczności są podobne. Miejsce, z którego są staing co może również poprawić swoje wakacje. Dla mnie najlepsze miejscowości na lato jest Hiszpania, na Morzu Śródziemnym. Brzegi są tak czyste, że piasek na plaży jest delikatny i mężczyzn Hiszpanii są tak przystojny ... smilies / smile.gif

Ostatnie wakacje spędziłem na obozie w Hiszpanii. To był najlepszy czas letni w życiu. Poszedłem do tego pięknego kraju autobusem z młodymi ludźmi z całej Polski. Po drodze do Hiszpanii zwiedziliśmy najpiękniejsze Księstwa Monako. Mieszkałem w wielkim hotelu w nadmorskich. Pogoda była po prostu uroczy: słońce świeciło przez cały czas, czyste morze i złoty piasek. Było sporo ludzi na plaży codziennie, ale nie było dużym zaskoczeniem, ponieważ nie było naprawdę gorąco. Zwykle po śniadaniu kąpał się z przyjaciółmi w pobliskim basenie. Większość czasu spędziliśmy na plaży, ale oczywiście nie cały czas. Staraliśmy się odwiedzić jak najwięcej ciekawych miejsc, jak tylko mógł. Więc poszliśmy do Barcelony: stare i bardzo piękne miasto. Odwiedziliśmy piłki nożnej - stadion FC Barcelona, widzieliśmy Tańczące Fontanny Just glamorous! i najpiękniejszych budynków. Często wybiera się do dyskoteki. . I met very nice people there. Byliśmy na wieczór hiszpański, gdzie posmakować regionalnych potraw i patrzyliśmy pokazy flamenco. Poszliśmy wieczorem - spacery po plaży, szukaliśmy gwiazd. kąpała się w nocy w morzu - było cudownie! W drodze powrotnej odwiedziliśmy Genewa. Jest to bardzo interesujące miasto. Kiedy już byliśmy w Polska wszystko, co było smutne, że nasza strona osiągnęła wspaniałe wykończenia. All good luck przyjaźnie zawarte na obóz do dnia dzisiejszego przetrwała! w dalszym ciągu mamy spotykają się, najczęściej jest to na rynku w Krakowie. Już razem planujemy przyszłe wakacje.

Moje wakacje Pamiętam, że z wielką sympatią i bardzo się z przyjemnością wracam do nich z myślą patrząc sceny z moich zdjęć. Lubię język hiszpański bardzo. Może powinienem zacząć Lern to?
  • Użytkownik Zadane
2010-03-22T16:02:36+01:00
Wakacje to najbardziej doskonały czas w roku. Nie trzeba chodzić do szkoły więcej niż dwa miesiące. Ale jest jeszcze kilka rzeczy, które może mieć jeszcze większe święto. Jedną z najważniejszych rzeczy, w lecie jest pogoda.Powinno być gorąco, słońce świecić przez cały czas, tak aby ludzie mogli opalać się, kąpać się w jeziorze i chodzić na długie spacery wieczorem ... Deszcz i zimno może zniszczyć ten piękny czas! Z drugiej strony, jeśli masz dobre towarzystwo, nawet podczas fatalnej pogody nie będzie tak źle. Miejsce, z którego są można wziąć także samochód i pojechać na wakacje. Dla mnie najlepsza na lato miejscowość jest Hiszpania, na Morzu Śródziemnym. Brzegi nie są tak czyste, piasek na plaży jest tak delikatny, a ludzie są tak przystojni w Hiszpani ...

Ostatnie wakacje spędziłem na obozie w Hiszpanii. To był najlepszy czas letni w życiu. Pojechałem do tego pięknego kraju autobusem z młodymi ludźmi z całej Polski. Po drodze do Hiszpanii zwiedziliśmy najpiękniejsze księstwa Monako. I mieszkałem w wielkim hotelu w przybrzeżnych kurortach. Pogoda była po prostu olśniewająca: słońce świeciło cały czas, czyste morze i złoty piasek. Nie było dużo ludzi na plaży codziennie, ale to nie było dużym zaskoczeniem, ponieważ nie było naprawdę gorąco. Zwykle po śniadaniu idę na basen z kumplami w pobliskim kurorcie. Większość czasu spędziliśmy na plaży, ale oczywiście nie cały czas. Staraliśmy się odwiedzić jak najwięcej ciekawych miejsc, jak tylko mogłem. Więc pojechaliśmy do Barcelony: stare i bardzo piękne miasto. Odwiedziliśmy stadion piłki nożnej - stadion piłkarski FC Barcelona, widzieliśmy tylko efektowne tańce fontanny! i najpiękniejsze budynki. Często idę na dyskotekę. . Poznałem tam bardzo miłych ludzi. Byliśmy na wieczorze hiszpańskim, gdzie spróbowaliśmy regionalnych potraw i patrzyliśmy na pokazy flamenco. Udaliśmy się wieczorem - spacer po plaży, my i gwiazdki. kąpaliśmy się w nocy w morzu - było cudownie! W drodze powrotnej zwiedziliśmy Genewie. Jest to bardzo interesujące miasto. Kiedy już byliśmy w Polsce wszystko, było smutne, że nasze wspaniałe strony osiągnęły wykończenia. Wszystkie dobre przyjaźnie zawarte na szczęście obóz do dziś przetrwał! nadal spotykamy się najczęściej to jest na rynku w Krakowie. Już razem planujemy przyszłe wakacje.

Pamiętam moje wakacje z wielkim sentymentem i bardzo chętnie wracam do nich . Lubię język hiszpański bardzo.
2010-03-22T16:19:06+01:00
Wakacje to najlepszy czas w roku. Nie trzeba chodzić do szkoły przez ponad dwa miesiące. Ale ciągle jest kilka rzeczy, które mogą uczynić wakacje jeszcze wspanialszymi. Jedną z najważniejszych rzeczy latem jest pogoda. Powinno być gorąco, a słońce świecić cały czas, zeby ludzie mogli się opalac, pływać w morzu lub jeziorze oraz chodzić wieczorami na długie spacery... Deszcz lub zimno mogą zniszczyć ten wspaniały czas! Z drugiej strony, jeżeli mamy dobre towarzystwo nawet najgorsza pogoda nie będzie taka zła. Ludzie, których zabierasz na swoją wycieczkę powinni być tymi jedynymi (?), będziesz spędzać cudowny czas z nimi, bez względu na inne sytuacje. Miejsce, w którym sie zatrzymasz może również polepszyć twoje wakacje. Dla mnie, najlepszym miejscem latem jest Hiszpania, nad Morzem Śródziemnym. Wyrzeża są tutaj czyste, piasek na plaży jest łagodny i Hiszpanie są bardzo przystojni...

Ostatnie wakacje spędzyłam na obozie w Hiszpani. To było najlepsze lato w moim życiu. Pojechałam do tego pięknego kraju autobusem z młodymi ludźmi z Polski. Po przyjeździe do Hiszpani odwiedziłam najpięknejsze Księstwo Monako. Mieszkałam w świetnym hotelu przy brzegu. Pogoda była po prostu boska; słońce ciągle świeciło, morze było czyste, a piasek złoty. Codziennie było dużo ludzi na plaży, ale nie było to dla mnie dużą niespodzianką, poniewać było naprawdę gorąco. Zazwyczaj po śniadaniu pływałam z przyjaciółmi blisko basenu. Większość naszego czasu spędzaliśmy na plaży, ale oczywiście nie cały. Więc pojechaliśmy do Barcelony, starego i pięknego miasta. Odwiedziliśmy stadion FC Barcelona, widzieliśmy tańczące fontanny i większość pięknych budowli. Często chodziliśmy na dyskoteki.

Poznałam tam wiele, miłych osób. Poszliśmy na wieczór hiszpański (?), gdzie spróbowaliśmy miejscowych dań i obejrzeliśmy pokaz flamenco. Wieczorem poszliśmy na spacer po plaży, patrzyliśmy w gwiazdy i kąpaliśmy się w morzu- było cudownie. W dordze powrotnej zwiedziliśmy Genewę. To bardzo interesujące miasto. Kiedy nareszcie dotarliśmy do Polsce, wszyscy byli smutni, tym, ze cudowny czas zabawy dobiegł końca. Przyjażnie nawiązane w trakcie obozu, przetrwały do teraz. Ciągle sie spotykamy, najczęściej w markecie w Krakowie. Już teraz planuje następne wakacje.

Moje wakacje (tutaj nie wiem dokładnie jak przetłumaczyć). Polubiłam hiszpański. Może czas zacząć naukę?