Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-31T01:44:29+01:00
Całokształt zasad określających prawno-polityczną rganizację społeczeństwa i funkcjonowanie instytucji prawno-państwowych.:
- instytucja podwójnego królestwa, każdy z dwóch monarchów rozporządzał pełnią władzy i miał prawo ,,veta”
-dożywotni władza dla archontow w skład rady Aeropagu
-państwowym i kontrolował pracę urzędników oraz przestrzeganie prawa.
-urząd władców, w dalszym ciągu istniał. Byli wybierani na Zgromadzeniu Ludowym na okres 1 roku.
- ustroj Likurgowego.Członkowie ,,Geruzji” swój urząd dożywotnio
- urząd archonta i skarbnika państwa władza wykonawcza
-komisja Zgromadzenia NarodowegoA to tak odemnie
-Podwójne królestwospartańska geneza instytucji i uprawnienia królów
-Geruzja rada starszych zlożona z 28 obieralnych generałow i 2 królów
-Kolegium 5 eforów główni reprezantacji wspólnoty
Zgromadzenia ludowe (apella)
-Zgromadzenie ludowe ekklezja znaczenie uprawnienia,cechy specyficzne
-Urzedy losowanie kandytatów ,publiczny egzamin dokimazja zasady odnoszące sie użędników roczna kadencja zakaz reelekcji wolne pole działania .Problem -kontroli urzednikow i kary za korupcje
6 3 6