Odpowiedzi

2009-03-21T19:49:15+01:00
Dane q=36*10^11N

prawo Coulomba

F=k*q1*q2/r^2

k=1/(4*PI*Epsr*Eps0)
Epsr=1 przenikalnosc wzgledem prozni przyjmuje 1
Eps0=8,85*10^-12 C^2/(N*m^2) -stala dielektruczna prozni

F=k*q^2/r^2

q=sqrt(F*r^2/k)=sqrt(F/k)/r sqrt to pierwiastek

podstaw liczby

q=sqrt(4*PI*Eps0*1*F)/0,3
q=sqrt(4*PI*8,85*10^-1*)/0,3=sqrt(4*PI*0,885)/0,3=37,07C

Sprawdz podstawienie
i sprawdz ile przjmuje sie Epsr dla powietrza ja pryjalem 1


Pozdrawiam