Konieczne!!!!!!!!!!!!!


daje naj
napiszcie mi listę konfiguracji elektronowej pierwiastków chemicznych please!
potrzebuje pierwiastek + mase atomową np ₁₉K ⁻ potas a do tego jego konfiguracje np ₁₉K - potas - K² L⁸ M⁸ N¹ coś takiego tylko chce wszystkie pierwiaski tak napisane może być z neta nawet moge wam stronke podać

tylko ja niemam czasu tego przepisać i mi nie są potrzebne np ₁₉K - 1S₁ TYLKO TEN WCZEŚNIEJSZY SPOSÓB OTO LINK ;;;
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_konfiguracji_elektronowych_pierwiastków_chemicznych

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T17:57:21+01:00
1 H wodór : K 1
2 He hel : K 2
3 Li lit : K 2 L1
4 Be beryl : K 2 L2
5 B bor : K2L 3
6 C węgiel : K 2L 4
7 N azot : K 2L 5
8 O tlen : K2L 6
9 F fluor : K 2L 7
10 Ne neon :K2 L8
11 Na sód : [Ne] K 2L 8 M1
12 Mg magnez : [Ne] K2 L8 M2
13 Al glin : [Ne] K 2L8M3
14 Si krzem : [Ne] K2 L8 M4
15 P fosfor : [Ne] K2 L8M 5
16 S siarka : [Ne] K2 L8M 6
17 Cl chlor : [Ne] K 2 L8 M7
18 Ar argon : [Ne] K 2L 8M 8
19 K potas : [Ar]K2L8 M8N 1
20 Ca wapń : [Ar] K 2L 8 M8 N2
21 Sc skand : [Ar]K 2L 8 M9 N2
22 Ti tytan : [Ar] K 2 L8 M10 N2
23 V wanad : [Ar] K 2L 8M 11N 2
24 Cr chrom : [Ar] K 2 L8 M13N 1
25 Mn mangan : [Ar] K2 L8 M13 N2
26 Fe żelazo : [Ar]K 2 L8M 14N 2
27 Co kobalt : [Ar]K2L 8 M15N 2
28 Ni nikiel : [Ar] K2 L8 M16N 2
29 Cu miedź : [Ar]K 2L 8M 18N 1
30 Zn cynk : [Ar] K 2 L8 M18N 2
31 Ga gal : [Ar]K2 L8 M18N 3
32 Ge german : [Ar] K 2L 8 M18N 4
33 As arsen : [Ar] K2 L8 M18N 5
34 Se selen : [Ar] K 2 L8 M18 N6
35 Br brom : [Ar] K 2 L8 M18 N7
36 Kr krypton : [Ar]K 2 L8 M18 N8
37 Rb rubid : [Kr] K 2 L8 M18 N8 O1
38 Sr stront : [Kr] K 2 L8 M18 N8 O2
39 Y itr : [Kr] K2 L8 M18 N9 O2
40 Zr cyrkon : [Kr] K2 L8 M18 N10O 2
41 Nb niob : [Kr] K2 L8 M18 N12 O1
42 Mo molibden : [Kr] K2 L8 M18 N13O 1
43 Tc technet : [Kr] K2 L8 M18 N13 O2
44 Ru ruten : [Kr] K2 L8M 18 N15 O1
45 Rh rod : [Kr] K2 L8 M18 N16 O1
46 Pd pallad : [Kr] K2L 8 M18 N18
47 Ag srebro : [Kr] K2 L8 M18 N18 O1
48 Cd kadm : [Kr] K2 L8 M18 N18O 2
49 In ind : [Kr] K 2 L8M 18 N18 O3
50 Sn cyna : [Kr] K2 L8 M18 N18 O4
51 Sb antymon : [Kr] K2 L8 M18 N18 O5
52 Te tellur : [Kr] K2L 8 M18 N18 O6
53 I jod : [Kr] K2 L8 M18 N18 O7
54 Xe ksenon : [Kr] K2 L8 M18 N18O 8
55 Cs cez : [Xe] K2L 8 M18 N18 O8 P1
56 Ba bar : [Xe] K2 L8 M18 N18 O8P 2
57 La lantan : [Xe] K2 L8 M18 N18 O9 P2
58 Ce cer : [Xe] K2L 8 M18N N19 O9 P2
59 Pr prazeodym : [Xe] K 2 L8 M18 N21O 8P 2
60 Nd neodym : [Xe] K2 L8 M18 N22 O8 P2
61 Pm promet : [Xe] K2 L8 M18 N23O 8 P2
62 Sm samar : [Xe] K2 L8 M18 N24 O8 P2
63 Eu europ : [Xe] K 2 L8 M18 N25 O8 P2
64 Gd gadolin : [Xe] K 2 L8 M18 N25 O9 P2
65 Tb terb : [Xe] K2 L8 M18 N27O 8 P2
66 Dy dysproz : [Xe] K2 L8 M18 n28 O8 P2
67 Ho holm : [Xe] K2 L8 M18 N29 O8P 2
68 Er erb : [Xe] K2 L8 M18 N30O 8 P2
69 Tm tul : [Xe] K 2L 8 M18 N31O 8P 2
70 Yb iterb : [Xe] K2 L8 M18 N32 O8 P2
71 Lu lutet : [Xe] K 2 L8 M18 N32 O9 P2
72 Hf hafn : [Xe] K2 L8 M18 N32 O10 P2
73 Ta tantal : [Xe]K2L 8 M18 N32 O11P 2
74 W wolfram : [Xe] K 2 L8 M18 N32 O12 P2
75 Re ren : [Xe] K2 L8 M18 N32O 13P 2
76 Os osm : [Xe] K 2L 8 M18 N32O 14 P2
77 Ir iryd : [Xe] K2 L8M 18 N32 O15 P2
78 Pt platyna : [Xe] K2L 8 M18 N32 O17 P1
79 Au złoto : [Xe] K2 L8 M18 N32 O18 P1
80 Hg rtęć : [Xe] K2L 8 M18 N32O 18 P2
81 Tl tal : [Xe] K 2 L8M 18 n32 O18 P3
82 Pb ołów : [Xe] K 2 L8 M18 N32 O18 P4
83 Bi bizmut : [Xe]K2 8M 18 N32 O18P 5
84 Po polon : [Xe] K2 L8 M18 N32O 18p 6
85 At astat : [Xe] K2 L8 M18 N32 O18 P7
86 Rn radon : [Xe] K 2 L8 M18 N32 O18 P8
87 Fr frans : [Rn] K2 L8 M18 N32 O18 p8 R1
88 Ra rad : [Rn] K2L 8 M18 N32 o18p 8 R2
89 Ac aktyn : [Rn] K2 L8 M18 N32 O18 P9 R2
90 Th tor : [Rn] K2 L8M 18 N32 O18 P10R 2
91 Pa protaktyn : [Rn] K2L 8 m18 N32 O20P 9R 2
92 U uran : [Rn]k2 L8 M18 N32 o21p 9 R2
93 Np neptun : [Rn] K2 L8 M18 N32 O22P 9 R2
94 Pu pluton : [Rn] K2 L8 M18 N32 O24 P8 R2
95 Am ameryk : [Rn] K2 L8 M18 32 O25 P8R 2
96 Cm kiur : [Rn] K2L 8 M18 N32 O25 P9R 2
97 Bk berkel : [Rn] K2 L8 M18 N32 O27 P8 R2
98 Cf kaliforn : [Rn] K2 L8 M18 N32 O28 P8 R2
99 Es einstein : [Rn] K2 l8 M18 N32O 29 P 8 R2
100 Fm ferm : [Rn] K2 L8 M18 N32 O30 P 8R 2
101 Md mendelew : [Rn] K2 L8 M 18 N32 O31 P8 R2
102 No nobel : [Rn] K2 L8 M18 N32 O32 P8 R2
103 Lr lorens : prawdopodobnie [Rn] K2 l8 m18 N32 O32 P8 R3
104 Rf rutherford : prawdopodobnie [Rn] K2L8 M18 N32 O32 P10 R2
11 4 11