Odpowiedzi

2012-08-03T14:31:15+02:00

Zadanie 1.

 

(CH₃COO)₂Ca ⇒ 2CH₃COO⁻ + Ca²⁺

 

 

Zadanie 2.

*kwas mrówkowy ze względu na swoją budowę spala się całkowicie.

Spalanie całkowite: 2HCOOH + O₂ ⇒ 2CO₂ + 2H₂O

 

 

Zadanie 3.

 

(HCOO)₂Cu ⇒ Cu²⁺ + 2HCOO⁻

 

 

Zadanie 4.

 

C₃H₇COOH + 3O₂ ⇒ 4CO + 4H₂O

 

 

Zadanie 5.

Otrzymam kwas propionowy mając propan oraz dowolne odczynniki nieorganiczne.

 

CH₃CH₂CH₃ + Br₂ =hV⇒ CH₃CH₂CH₂Br + HBr

CH₃CH₂CH₂Br + KOH ⇒ CH₃CH₂CH₂OH + KBr

CH₃CH₂CH₂OH + CuO ⇒ CH₃CH₂CHO + Cu + H₂O

CH₃CH₂CHO + Ag₂O ⇒ CH₃CH₂COOH + 2Ag

 

 

Zadanie 6.

Otrzymam kwas mrówkowy mając do dyspozycji metan i dowolne odczynniki nieorganiczne.

 

CH₄ + Br₂ =hV⇒ CH₃Br + HBr

CH₃Br + KOH ⇒ CH₃OH + KBr

CH₃OH + CuO ⇒ HCHO + Cu + H₂O

HCHO + Ag₂O ⇒ HCOOH + 2Ag

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)