Zad.1
Pokoloruj na niebiesko balony oznaczone liczbami większymi od 1całej i jednej drugiej , a na czerwono pozostałe balony:
3 DRUGIE,1CAŁA I 9 TRZYNASTYCH,10 SIÓDMYCH,25 JEDYNASTYCH,12 OSIEMNASTYCH,1CAŁA I 6 TRZYNASTYCH
Zad.2
Pokoloruj 2CAŁE I TRZY CZWARTE KWADRATU a(Są 3 kwadraty i są podzielone na 4 części) Uzupełnij: 2CAŁE I 3CZWARTE =......CZWARTE
b) Pokoloruj 2CAŁE I 5 ÓSMYCH kwadratu. (Są 3kwadraty podzielone na 7części)
Uzupełnij : 2CAŁE I 5 ÓSMYCH=.......ÓSMYCH
Zad.3
Wpisz brakujące liczniki ułamków. W razie trudności możesz skorzystać z zamieszczonych rysunków.(Jest 6kółek są podzielone na 4części.to są te rysunki)
a) 1CAŁA=......CZWARTYCH,2CAŁE=....CZWARTYCH,3CAŁE=...CZWARTYCH,4CAŁE=....CZWARTYCH,5CAŁYCH=....CZWARTYCH,1CAŁA I 1CZWARTA=.....CZWARTYCH,2CAŁE I 3CZWARTE=....CZWARTYCH,4CAŁE I 3CZWARTE=...CZWARTYCH,5CAŁYCH I 1CZWARTA=....CZWARTYCH.
b)(Jest 7kwadratów są podzielone na 9części)
1CAŁA=....DZIEWIĄTYCH,2CAŁE=....DZIEWIĄTYCH,3CAŁE=....DZIEWIĄTYCH,5CAŁYCH=...DZIEWIĄTYCH,6CAŁYCH=...DZIEWIĄTYCH,1CAŁA I 2 DZIEWIĄTE=...DZIEWIĄTYCH,2CAŁE I 1DZIEWIĄTA=....DZIEWIĄTYCH,2CAŁE I 1DZIEWIĄTA=...DZIEWIĄTYCH,3CAŁE I 3DZIEWIĄTE=...DZIEWIĄTYCH,5CAŁYCH I 7DZIEWIĄTYCH=...DZIEWIĄTYCH,6CAŁYCH I 8DZIEWIĄTYCH=...DZIEWIĄTYCH
Zad.4
a)
1CAŁA=...SIÓDMYCH,3CAŁE=...SIÓDMYCH,1CAŁA I 6SIÓDMYCH=...SIÓDMYCH,3CAŁE I 4SIÓDME=...SIÓDMYCH,2CAŁE=...SIÓDMYCH,7CAŁYCH=...SIÓDMYCH,2CAŁE I 1SIÓDMA=...SIÓDMYCH,7CAŁYCH I 5SIÓDMYCH=...SIÓDMYCH
b)
2CAŁE=....DWUNASTYCH,5CAŁYCH=....DWUNASTYCH,2CAŁE I 1DWUNASTA= ....DWUNASTYCH,5CAŁYCH I 11DWUNASTYCH=....DWUNASTYCH,4CAŁE=..DWUNASTYCH,7CAŁYCH=...DWUNASTYCH,4CAŁE I 3DWUNASTE= ....DWUNASTYCH,7CAŁYCH I 1DWUNASTA = ....DWUNASTYCH

(w te kropki wpisujcie liczby)
z góry dziękuje

2

Odpowiedzi

2010-03-22T16:23:53+01:00
1 zad
3 DRUGIE,- czarwony
1CAŁA I 9 TRZYNASTYCH-niebieski
,10 SIÓDMYCH,-czerwony
25 JEDYNASTYCH,-niebieski
12 OSIEMNASTYCH,-czerwony
1CAŁA I 6 TRZYNASTYCH-czerwony
2 zad
a) musisz pokoloraowć 2 całe kwadraty i z tego trzeciego 3 części
uzupełnij : 2CAŁE I 3CZWARTE = jedenaście czwartych
b) Pokoloruj 2CAŁE I 5 ÓSMYCH kwadratu. (Są 3kwadraty podzielone na 7części)
na pewno ? one są chyba podzielone na 8 części - musisz pokolorować dwa całe i 5 kawałków z tego trzeciego
uzupełnij : 2CAŁE I 5 ÓSMYCH=21 ÓSMYCH
3 zad
1CAŁA=4CZWARTYCH, 2CAŁE=8 CZWARTYCH,3CAŁE=12CZWARTYCH,4CAŁE=16CZWARTYCH,5CAŁYCH=20CZWARTYCH,1CAŁA I 1CZWARTA=5 CZWARTYCH,2CAŁE I 3CZWARTE=11CZWARTYCH,4CAŁE I 3CZWARTE=19CZWARTYCH,5CAŁYCH I 1CZWARTA=21CZWARTYCH.
b)(Jest 7kwadratów są podzielone na 9części)
1CAŁA=9DZIEWIĄTYCH,2CAŁE=18DZIEWIĄTYCH,3CAŁE=27DZIEWIĄTYCH,5CAŁYCH=45 DZIEWIĄTYCH,6CAŁYCH=54DZIEWIĄTYCH,1CAŁA I 2 DZIEWIĄTE=11DZIEWIĄTYCH,2CAŁE I 1DZIEWIĄTA=19DZIEWIĄTYCH,2CAŁE I 1DZIEWIĄTA=19DZIEWIĄTYCH,3CAŁE I 3DZIEWIĄTE=30DZIEWIĄTYCH,5CAŁYCH I 7DZIEWIĄTYCH=52 DZIEWIĄTYCH,6CAŁYCH I 8DZIEWIĄTYCH=62DZIEWIĄTYCH
4zad
a)
1CAŁA=7SIÓDMYCH,3CAŁE=24SIÓDMYCH,1CAŁA I 6SIÓDMYCH=13SIÓDMYCH,3CAŁE I 4SIÓDME=25SIÓDMYCH,2CAŁE=14SIÓDMYCH,7CAŁYCH=49SIÓDMYCH,2CAŁE I 1SIÓDMA=15 SIÓDMYCH,7CAŁYCH I 5SIÓDMYCH=40SIÓDMYCH
b)
2CAŁE=24 DWUNASTYCH,5CAŁYCH=60DWUNASTYCH,2CAŁE I 1DWUNASTA= 25DWUNASTYCH,5CAŁYCH I 11DWUNASTYCH=71DWUNASTYCH,4CAŁE=48DWUNASTYCH,7CAŁYCH=84DWUNASTYCH,4CAŁE I 3DWUNASTE= 51DWUNASTYCH,7CAŁYCH I 1DWUNASTA = 85 DWUNASTYCH

4 4 4
2010-03-22T16:57:51+01:00
Zad.1
³/₂ = niebieski
1 ⁹/₁₃ = niebieski
¹⁰/₇ = niebieski
²⁵/₁₁ = niebieski
¹²/₁₈ = czerwony
1 ⁶/₁₃ = niebieski

Zad.2
a) 2 ³/₄ = ¹¹/₄
b) 2 ⁵/₈ = ²¹/₈

Zad.3
a) 1 = ⁴/₄
2 = ⁸/₄
3 = ¹²/₄
4 = ¹⁶/₄
¹/₄ = ¹/₄
2 ³/₄ = ¹¹/₄
4 ³/₄ = ¹⁹/₄
5 ¹/₄ = ²¹/₄
b) 1 = ⁹/₉
2 = ¹⁸/₉
3 = ²⁷/₉
5 = ⁴⁵/₉
²/₉ = ²/₉
2 ¹/₉ = ¹⁹/₉
3 ³/₉ = ³⁰/⁹
5 ⁷/₉ = ⁵²/₉
6 ⁸/₉ = ⁶²/₉

Zad.4
a) 1 = ⁷/₇
3 = ²¹/₇
1 ⁶/₇ = ¹³/₇
3 ⁴/₇ = ²⁵/₇
2 = ¹⁴/₇
7 = ⁴⁹/₇
2 ¹/₇ = ¹⁵/₇
7 ⁵/₇ = ⁵⁴/₇
b) 2 = ²⁴/₁₂
5 = ⁶⁰/₁₂
2 ¹/₁₂ = ²⁵/₁₂
5 ¹¹/₁₂ = ⁷¹/₁₂
4 = ⁴⁸/₁₂
7 = ⁸⁴/₁₂
4 ³/₁₂ = ⁵¹/₁₂
7 ¹/₁₂ = ⁸⁵/₁₂

Mam nadzieję że pomogłem;)
Pozdro:D
5 3 5