Rozwiąż zadania.
1. Właściciel sklepu kupuje w hurtowni rowery po 240 zł za sztukę. Przy zakupie 20 sztuk otrzymuje 30% rabatu od każdego roweru, ale od obniżonej ceny musi zapłacić 22% podatku VAT. Ile kupujący zapłaci za 20 rowerów?

2. Ze 150 kg solanki odparowano 60 kg wody i otrzymano roztwór o zawartości 5% soli. Oblicz procent zawartości soli w roztworze przed odparowaniem.

3. Ile kilogramów wody morskiej o zasoleniu 4% należy wziąć, aby po odparowaniu wody otrzymać 1 kg soli.

4. O ile procent maszynistka zwiększyła wydajność pracy, jeżeli to, co miała przepisać w ciągu 4h wykonała w 3,5h ?

5. Za 2 podręczniki zapłacono 264 zł. Ile kosztuje każdy podręcznik, jeżeli jeden jest o 20% droższy od drugiego?

Pomóżcie proszę!! Musze mieć to na piątek!! :]

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T13:50:49+01:00
1]240-0,3×240=168 240-168=72 do opodatkowania 168×20-0,22×72=3344,16-tyle zapłaci 2]150-60=90kg=100% 5%=x x=90×5:100=4,5kg było soli 150kg=100% 4,5kg=x% x=4,5×100:150=3% takie było poczatkowe stezenie 3]1kg=4% x kg=100% x=100:4=25kg 4]3,5h-100% 4h-x% x=4×100:3,5=114,29%-100%=14,29% o tyle zwiekszyła wydajnosc 5]x y-ceny podreczników x+y=264 x=1,2y to jest układ równań 2,2y=264 y=120 tyle kosztuje jeden a drugi 264-120=144
2009-10-28T14:06:26+01:00
1.
4416
2.
3%
3.
25
4.12,5
5.
1 = 146,67
2=117,33
2009-10-28T15:39:02+01:00
1. Właściciel sklepu kupuje w hurtowni rowery po 240 zł za sztukę. Przy zakupie 20 sztuk otrzymuje 30% rabatu od każdego roweru, ale od obniżonej ceny musi zapłacić 22% podatku VAT. Ile kupujący zapłaci za 20 rowerów?

240 - cena w hurtowni za sztukę
240*20=4800-cena za 20 rowerów bez rabatu
30%*4800=1440-rabat
4800-1440=3360-cena rowerów z rabatem
22%*3360=739,2- vat
3360-739,2=2620,8 - cena za 20 rowerów z zapłaconym vatem
Odp: Kupujący zapłaci za 20 rowerów 2620,80 zł.

2. Ze 150 kg solanki odparowano 60 kg wody i otrzymano roztwór o zawartości 5% soli. Oblicz procent zawartości soli w roztworze przed odparowaniem.
3%


3. Ile kilogramów wody morskiej o zasoleniu 4% należy wziąć, aby po odparowaniu wody otrzymać 1 kg soli.
25kg

4. O ile procent maszynistka zwiększyła wydajność pracy, jeżeli to, co miała przepisać w ciągu 4h wykonała w 3,5h ?
o 12,5 %

5. Za 2 podręczniki zapłacono 264 zł. Ile kosztuje każdy podręcznik, jeżeli jeden jest o 20% droższy od drugiego?
264:2=132 zł
20%*132=26,4
132+26,4=158,40 (zł) pierwszy podr.
132-26,4=105,6 (zł) drugo podr.