Wyobraź sobie, że jesteś sekretarzem Jerzego Waszyngtona . Po podroży w czasie której odwiedziłeś Francją i Polska , napisz w 15 zdaniach raport do Białego Bomu o wpływie idei oświecenia na zmiany ustrojowe w Europie pod koniec XVIII wieku..

BŁAGAM PILNE BARDZO.....!~!!!!!!

2

Odpowiedzi

2010-03-22T17:23:43+01:00
Francuzi idą w nasze ślady - w 1789r. rozpoczęła się Rewolucja Francuska. Proklamowano utworzenie Republiki Francuskiej. Obalono feudalizm - uczyniono wszystkich ludzi równymi sobie. Francuzi utworzyli konstytucję na modłę naszej, ale dostosowaną do ich potrzeb. Król Ludwik XVI został zgładzony razem ze swoją żoną, Marią Antoniną. Państwa Europy wybrały rządy reakcyjne i rozpoczęły wojnę z Francją. Powstała I koalicja antyfrancuska. Należały do niej: Wielka Brytania, Prusy, Austria, Państwo Kościelne, Holandia, Hiszpania, Portugalia.
Polska niedawno uchwaliła Konstytucję 3 Maja. Ukraca ona samowolę szlachty, zwiększa ilość wojska. Zrównała ona w prawach szlachtę i mieszczaństwo i otoczyła opieką chłopów, jednak nie zlikwidowała systemu feudalnego. Niestety caryca Katarzyna, źle nastawiona do prób reform w Polsce, wypowiedziała jej wojnę. Polska została zdradzona przez sprzymierzeńców - Prusaków i została pokonana. Jednak jej znaczenie w umysłach Polaków jest duże. Symbol konieczności przemian państw feudalnych na państwa kapitalistyczne. Uchwalenie tej konstytucji odbiło się echem w Europie jeszcze zwiększonym przez Rewolucję Francuską. Czas ogromnych przemian jest bardzo bliski.
3 3 3
2010-03-22T18:38:33+01:00
Rewolucja Francuska rozpoczęła się w roku 1789. Obalony został feudalizm, a Francję ogłoszono republiką. Ludzie zostali równymi wobec siebie. Króla Ludwika XVI razem z rodziną skazano na ścięcie. Zmiany te wstrząsnęły Europą, która wypowiedziała wojnę Republice Francuskiej. W roku 1791 Państwo Polskie uchwaliło Konstytucję 3 Maja. Ograniczyła ona rządy szlachty. Pozwoliła na powiększenie liczby wojska. Konstytucja wyrównała prawa stanów społeczeństwa: mieszczaństwa o szlachty. Niestety nie zlikwidowano feudalnego systemu. Na jej mocy chłopów otoczono opieką. Władczyni Rosji była źle nastawiona do reform przeprowadzanych w Polsce. Uchwalenie tej Konstytucji 3 Maja odbiło się głośnym echem wśród państw Europy. W końcu podpisano traktat rozbiorowy. Prusy, Austria i Rosja dokonały podziału państwa między sobą.


pozdrawiam ; )
4 3 4