Odpowiedzi

2010-03-22T16:31:58+01:00
Elektroujemność - zdolność atomów danego pierwiastka do przyciągania ładunku ujemnego. Na wielkość elektroujemności największy wpływ mają dwa czynniki: dążność każdego atomu do osiągnięcia oktetowego wypełnienia powłoki walencyjnej oraz siła przyciągania elektronów przez dodatnie jądro.
1 3 1
2010-03-22T16:33:38+01:00
ELEKTROUJEMNOŚĆ-to miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka. Bardziej elektroujemny pierwiastek "ściąga" do siebie elektrony tworzące wiązanie z atomem mniej elektroujemnym, co prowadzi do polaryzacji wiązania. W skrajnym przypadku, gdy elektroujemności obu pierwiastków bardzo się różnią (np. sód i chlor), dochodzi do pełnego przeskoku elektronów na bardziej elektroujemny atom, co prowadzi do powstania wiązania jonowego.
1 3 1