Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:38:57+01:00
NA zachodzie Europy było mało urodzajanych ziem, dlatego tez osadnicy niemieccy zaczęli przenosić się do Polski. Na początku sprawdzali ukształtowanie terenu, następnie podpisywali akt lokacyjny z właścicielem włości. KAzdy z osadników miał odrębne prawa. W mieście na prawie niemieckim na czele stał wójt przewodniczył on samorządowi sądowemu-ławie miejskiej. Władzę ustawodawczą miała rada miejska w której skład wchodzili rajcy, zaś władzę wykonawczą miał burmistrz.
Centrum miasta miał kształt kwadratu, biegły prostopadłe do siebie ulice/uliczki, które przecinały się pod kątem prostym. Miasto było otoczone kamiennymi murami, bbudowano także wieże obrończe dla obrony miasta. Miasta były otoczone fosami co nie umozliwiało atak wrogowi, zatem życie w takim mieście było bezpieczne. W centrum znajdował się ratusz,sukiennice(jarmark),pręgierz( miejsce do tortur) i waga miejska, a także kościół parafialny. W różnych częściach miasta kształtowały się systemy korporacyjne, gdzie przebywali kupcy w swoich gildiach oraz rzemieślnicy w cechach. Wyrabiali tam rzeczy codziennego użytku. Występowali również partacze którzy podszywali się pod pracę rzemieślników.
Życie w mieście nie było trudne jak się mogło wydawać. Występowały choroby zakaźne oraz liczne pożary na co nie miał wpływu nikt w mieście. Jest wiele przykładów miast które zachowały sie do dnia dzisiejszego.Najważniesze z nich w Polsce to: Wrocław oraz Kraków


prosze :)
3 3 3