Odpowiedzi

2010-03-22T16:46:10+01:00
Sakrament małżeństwa jeden z 7 sakramentów świętych w kościele katolickim.Katechizm kościoła katolickiego definiuje sakrament małżeństwa jak przymierze z Bogiem przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa.Zawarcie małżeństwa polega na tym, że meżczyzna i kobieta składają sobie przysięgę Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: Ja.......biorę ciebie........ za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Po złożeniu sobie przysięgi przez nowożeńców, kapłan mówi Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.W Kościele katolickim, ślub kościelny wiąże młodą parę w świetle prawa kanonicznego prowadząc do powstania małżeństwa. Małżeństwo jest zawierane przed obliczem Boga i jest nierozerwalne, aż do śmierci jednego z małżonków.
3 4 3