Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:48:40+01:00
To był czwartek.Przyszedłem z szkoły.Mama przygotowała mi obiad.Zjadłem go a później poszedłem grać na komputerze.Później przyszedł mój ojciec z pracy z kolegami.Ja zszedłem na dół przywitać się z tatą i z jego kumplami.Nagle ktoś wywarzył drzwi i wszedł do domu.Następnie za nim weszło jeszcze 5 ludzi.Wszyscy mieli czarne maski, nie było widać kto to jest.Byłem przerażony tym co się dzieje, złodzieje brali wszystko z półek z pokoju i pieniądze też zabrali.Ja zadzwoniłem szybko na policję.Gdy zobaczyli że dzwonię chcieli mnie zabić, przyłożono mi pistolet do głowy.Na szczęście jeden z kolegów taty wykazał się bohaterstwem, rzucił się na mnie aby ochronić mnie przed strzałem który miał oddać napastnik.Policja zaraz przyjechała na miejsce.Złapała złodzieji i oddała nam przedmoty które skradli.Ta historia dobrze się zakończyła.

It was Thursday.I went from school. Mum prepared me dinnerI eat it and later I went to play computer games.Later my father came from the work with friends.I went downstairs to say hello to the Dad and with his friends.Suddelny somebody boiled the door out and he entered domu.Nexte behind him still entered 5 had person.All had black masks, it wasn't apparently who it is .I was terrified with what is happening, thieves took everything from shelves from the room and money I also jingled with got.I called quickly to police. When saw that I was ringing they wanted to kill me, for me a gun of the head was put. fortunately one of friends of the dad demonstrated the heroism, he rushed
fortunately one of friends of the Dad demonstrated the heroism, he rushed on me to protect me from the shot which he was supposed to give back to enemy.Police right away arrived on place.They cath enemy and gave us back objects which stole.This history well ended.
2 4 2