Odpowiedzi

2010-03-22T16:42:21+01:00
Oblicz stosunek masy pierwiastków w:
a)bromku wapnia CaBr2;
b)tlenku żelaza(3) Fe2O3
masa wapnia: 40u
masa bomu 80*2=160
stosunek: 40/160 = 1:4

b) masa żelaza: 56*2=112
masa tlenu: 16*3=48
stosunek: 112/48 =7:3

zad.2
SO3
masa siarki=32
masa tlenu 16*3= 48
masa związku: 32+48= 80
% siarki (32/80)*100%=40%
masa tlenu 100%-40%=60%

siarczek glinu Al2S3
masa glinu 27*2= 54
masa siarki 32*3=96
masa związku 96+54=150

% glinu (54/150)*100%=36%
% siarki 100%-36%= 64%
2 3 2