Elektrony krążą po .............wokół..............W skład jądra atomowego wchodzą................ i ................
masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe .........................
masa elektronu jest około ...............od masy protonu.Ładunek elektronu wynosi ............................
proton ma elementarny ładunek.............. a neutron .....................
atom jest elektrycznie obojętny co oznacza że............................................................................
prawie cała masa atomu skupiona jest w ...............................
liczba nukleonów czyli suma liczby protonów i neutronów nazywana jest...............................

2

Odpowiedzi

2010-03-22T16:35:41+01:00
1)orbicie
2)jądra atomowego
3)protony i neutrony
4)1u(unit)
5)1830 razy mniejsza
6)(-)ujemny
7)dodatni
8)obojętny
9)ma tyle samo elektronów co protonów
10)jądrze atomowym
11)masowa.
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:39:14+01:00
Elektrony krążą po powłokach wokół jądra atomowego. W skład jądra atomowego wchodzą protony i neutrony.
Masy protonu i neutronu są w przybliżeniu równe 1u. Masa elektronu jest około 1830 razy mniejsza od masy protonu. Ładunek elektronu wynosi 2C. Proton ma elementarny ładunek dodatni a neutron ujemny. Atom jest elektrycznie obojętny co oznacza że ma taką samą liczbę protonów i elektronów. Prawie cała masa atomu skupiona jest w jądrze atomowym.
Liczba nukleonów czyli suma liczby protonów i neutronów nazywana jest masą atomową.
20 3 20