1...
Pan Nowak marzy o tym, aby chce utrzymywać się z odsetkami bankowych. Oblicz, jaką kwotę musiałby wpłacić na roczną lokatę, aby co roku otrzymać odsetki w wysokości 30 000zł, jeśli:
a)oprocentowanie wynosi 5%
b) oprocentowanie wynosi 4%.

2...
W 2007 r. pan Lipski wpłacił do Banku Krajowego 2000zł i po roku otrzymał 140 zł odsetek. W 2008r. pan Lipski znowu wpłacił do banku 2000zł, ale oprocentowanie w tym banku zmalało o 3 punkty procentowe. Jakie odsetki otrzymał pan Lipski po kolejnym roku?

Proszę o pomoc... Potrzebuję to na dzisiaj.
Proszę o pomoc... :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:41:08+01:00
1-a 30 000= 5%
100%/5%=20
20*30 000= 600 000
Musiałby wpłacić 600 000
1-b 30 000- 4%
100%/4%= 25
25*30 000= 750 000
Musiałby wpłacić 750 000

2. 2000-140 zł odsetek
140/2000=0,07 7%-oprocentowanie w 2007
7-3=4 4%-oprocentowanie w 2008
0,04*2000=80
Po kolejnym roku Pan Lipski otrzymał 80 zł