Zad 1\
Skrzynka z jabułkami ważyła 16 1/4 kg (szesnascie i jedna czwarta).
Oblicz ile ważyły jabłka jeżeli pusta skrzynka ważyła 1 3/4 kg <jedna i trzy czwarte.
Ma wyjsc 14 1/2 (czternascie i jedana druga)

zad 2/
Do hurtowni dostarczono towar. Dwa samochody przywiozły po 2 2/4 (dwie i dwie czwarte) tony towaru następnie 1 3/4 (jedna i trzy czwarte)
tony a ostatni 2 3/4 (dwie i tzr czwarte)tony. Ile ton towaru przywiozly wszystkie samochody
Ma wyjsc 9 1/2 (dziewięc i jedna druga) tony
Prosze pomóżcie miii mam to na jtrooooo !!!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-22T16:32:52+01:00
Zad.1 16 1/4 - 1 3/4= 14 1/2


zad.2 2*2 2/4+ 1 3/4+ 2 3/4= 9 2/4=9 1/2


13 4 13
2010-03-22T16:38:46+01:00
1)waga skrzynki=1 1/4kg
waga skrzynki z jabłkami=16 1/4kg
waga jabłek=waga jabłek ze skrznka-waga skrzynki
czyli:
(16 1/4-13/4)kg=14 2/4kg=14 1/2 kg

2) 2 2/4 *2+1 3/4+2 3/4=5+3 6/4=5+4 2/4=9 2/4=9 1/2 tony
Ty masz według mnie i mamy dobrze dam ci gwiazdkę i dziękuję :) dziękuję bardzo
2010-03-22T16:42:02+01:00
Zad.1
16 1/4 kg (16,25) - waga skrzynki z jabłkami
1 3/4 kg (1,75) - waga pustej skrzynki

16,25-1,75=14,5

odp: Jabłka ważą 14,5kg.


Zad.2
2 2/4t(2,5t)+1 3/4t(1,75t) - dostawa I samochodu
1 3/4t(1,75t) - dostawa II samochodu
2 3/4t(2,75t) - dostawa III samochodu

2,5t*2+1,75t+2,75t=
5t+1,75t+2,75t=
9,5t

odp: Wszystkie samochody przywiozły 9,5t towaru.