Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T14:34:38+01:00
Barwniki zaliczamy do trzech głównych klas: chlorofili, karotenoidów i fikobilin. Chlorofile pochłaniają promienie niebieskie i czerwone, karotenoidy - niebieskie i zielone.
-Karotenoidy, podobnie jak chlorofile, występują u wszystkich roślin. F i k o b i l i n y zaś są barwnikami towarzyszącymi u krasnorostów i sinic. Rola barwników towarzyszących polega na tym że wychwytują one energię świetlną w obszarze 450-600 nm, w którym to absorbcja światła przez chlorofile jest stosunkowo niewielka.U glonów żyjących w wodzie szczególnie na większych głębokościach, występują specyficzne barwnik: fikoerytryna, fukoksantyna, fikocyjanina. Karotenoidy to żółte lub pomarańczowe barwniki.
1 5 1
  • kael
  • Początkujący
2009-10-28T16:13:46+01:00
Gromada obejmująca ok. 4000 gatunków glonów. Cechą charakterystyczną jest posiadanie obok typowych barwników, jak: chlorofile i karotenoidy i ksantofile, również czerwonej fikoerytryny i (niektóre) niebieskiego fikocyjanu. Jako materiał zapasowy, gromadzony w wyniku asymilacji u krasnorostów występuje tzw. skrobia krasnorostowa. Inną cechą krasnorostów jest to, że nie posiadają one w żadnym stadium rozwoju komórek opatrzonych wiciami. Krasnorosty dzielą się na dwie klasy: bangiowych i właściwych. Krasnorosty zamieszkują na większych głębokościach niż inne glony.