Odpowiedzi

2010-03-22T16:33:17+01:00
Początek średniowiecza przypada na 476 rok, w którym upadło Cesarstwo Zachodniorzymskie. Niektórzy historycy koniec średniowiecza wiążą z wynalezieniem druku przez Jana Gutenberga oraz upadek cesarstwa Wschodnio rzymskiego (Bizancjum) inni zaś wskazują na odkrycia geograficzna Kolumba (1492), Magellana (1519-1522), jeszcze inni wskazują na rok 1517, czyli wystąpienie Lutra. Początek polskiego średniowiecza przypada na 966 rok, czyli chrzest Polski. Koniec jest trudny do ustalenia. Pojawia się rok 1543, czyli data śmieci Kopernika. W średniowieczu wyróżniamy dwa okresy:
? pierwszy- wczesny (od V do X)
? drugi- dojrzały (XII ? XIII)
11 4 11
2010-03-22T16:36:43+01:00
Średniowiecze jest czas obejmujący ponad 1000 lat , Trwało od V w. do XV w. . W Średniowieczu z jednej strony silne były dążenia unifikacyjne, jednoczące chrześcijańską kulturę. Z drugiej daje się zauważyć tendencje odśrodkowe, różnicujące poszczególne państwa narodowe, regiony, dzielnice . Zasadniczo wpłynęło na późniejszą literaturę, kształtując swoistą i typową dla swojej epoki duchowość, mogąc poszczycić się osiągnięciami w zakresie nauki i sztuki.
13 3 13