Zad.1
Rysunek długopisu wykonano w skali 1:5 . W rzeczywistości długopis ma 15 cm długości . Na rysunku długopis ma długość :
a ) 75 cm b ) 20 cm c) 10 cm d) 3 cm

Zad.2
Na rysunku w skali 1:4 linijka ma długość 10 cm . W rzeczywistości długość linijki wynosi :
a) 40 cm b) 14 cm c) 6 cm d) 2,5 cm

Zad.3
Mapa została sporządzona w skali 1:10 000. Jakiej odległości w rzeczywistości odpowiada 1 cm na mapie ?
a) 1 m b) 10 m c) 100 m d) 1000 m

Zad.4
Odległość między Wilkowem i Liskowem na mapie wynosi 12,5 cm . Mapa wykonana jest w skali 1:100 000 . Odległość między tymi miejscowościami w rzeczywistości wynosi :
a) 1250 km b) 125 km c) 12,5 km d) 0,125 km

Zad.5
Odległość między Bocianowem i Królikowem wynosi w rzeczywistości 10 km . Na mapie odległość ta jest równa 2,5cm . W jakiej skali jest wykonana mapa ?
a) 1 : 40 b) 1 : 4000 c) 1 : 40 000 d) 1 : 400 000

Proszę pomóż cię !!
Daję naj ..
Z góry Dziękuje ; )

1

Odpowiedzi

2017-02-17T17:10:32+01:00
Odpowiedzi do tego pytania były błędne i zostały usunięte. 

Jest przygotowywana nowa poprawna odpowiedź i wtedy ta informacja zostanie zastąpiona poprawnym rozwiązaniem do tego pytania!