1.Głos rozchodzi się z prędkością 330 m/s.(metrów na sekunde)
a)Po jakim czasie usłyszymy uderzenie pioruna z odległości 1km 650m?
b)W jakiej odległości od nas uderzy piorun,jeśli grzmot usłyszeliśmy w 10 sekund po ujrzeniu błyskawicy?

2.Trasa spływu Dunajca ma długość około 18km,a czas jego trwania wynosi około 2 godziny.Z jaką średnią prędkością poruszją sie tratwy,którymi flisacy przewożą turystów?
a)9km/h
b)8km/h
c)6km/h
d)4km/h

Bardzo prosze o pomoc mam to mieć na jutro!!! pomóżcie mi plis.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:36:02+01:00
Zad 1
a
1km 650m= 1650m
1650m/330= 5 [s]

b
10*330=3300[m]=3,3[km]

zad2

18km/2h= 9km/h
2010-03-22T16:38:46+01:00
1.Głos rozchodzi się z prędkością 330 m/s.(metrów na sekunde)
a)Po jakim czasie usłyszymy uderzenie pioruna z odległości 1km 650m?
b)W jakiej odległości od nas uderzy piorun,jeśli grzmot usłyszeliśmy w 10 sekund po ujrzeniu błyskawicy?

a)1km 650m = 1650m
1650m : 330 m/s = 5s
Odp.a:Po 5sekundach.

b)330m/s x 10 = 3300m/10s
3300m = 3km 300m
Odp.b:W odległości 3km 300m.

2.Trasa spływu Dunajca ma długość około 18km,a czas jego trwania wynosi około 2 godziny.Z jaką średnią prędkością poruszją sie tratwy,którymi flisacy przewożą turystów?
a)9km/h
b)8km/h
c)6km/h
d)4km/h

18km/2h = 9km/1h
Czyli odp. to a).

Pozdrawiam =)
2 5 2
2010-03-22T16:39:34+01:00
1.
V=330m/s
a)
s=1km650m=1650m
t=s/V
t=1650/330=5s
b)
t=10s
s=Vt=330•10=3300m
2.
Vśr=sc/tc=18/2=9km/h