Odpowiedzi

2009-10-28T14:57:55+01:00
Etyn to inaczej etylen, o wzorze sumarycznym C2H2.

Spalanie całkowite to łączenie z tlenem, w wyniku czego powstaje CO2 i H2O.

2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2 + 2 H2O

Interesuje nas z tej reakcji tylko tlen i etyn. Etynu w reakcji jest 2 mole (dwójka przed wzorkiem). Obliczymy jego masę:

Masa mol C2H2 = 26 g/mol

Układamy proporcję:

1 mol C2H2---------------------------26 g
2 mole C2H2-------------------------x (g)

Po wymnożeniu "na krzyż" mamy x = 52 g

W reakcji uczestniczy 5 moli O2. Obliczymy, jaka to objętość, jeżeli 1 mol gazu ma obj. 22,4 dm3.

1 mol-----------------------------------22,4 dm3
5 moli----------------------------------x (dm3)

Po wymnożeniu "na krzyż" mamy x = 112 dm3.

Teraz liczymy, ile dm3 tlenu powstanie w tej reakcji, jeśli użyliśmy 60 g etynu.

52 g etynu---------------------------112 dm3 tlenu
60 g etynu---------------------------x (dm3 tlenu)

Po wymnożeniu "na krzyż" mamy x = 129,3 dm3 etynu.

Pozdro)