1.Uzupełnij używając present simple albo past simple a następnie przetłumacz te zdania na język Polski:
1..........(you/catch) the bus to work every day ?
2.Gary first ...............(meet) Jane at soccer match.
3.Mr Sims..............(not/usually/wear) jeans
4.............(Gutenberg/ invent ) the printing press?
5.He...............(not/take) piano lessons as a young child.
6.Darren.........(go) to italy every summer.
7...............(you/do) your homework last night?
8.We ...........................(see) some giraffes at the zoo yesterday.
9.My father .............. (usually/play) golf on Sundays.
10.Sally ............(phone) a few minutes ago.

bardzo proszę jak najszybciej ;) z góry ThX ;->

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:36:52+01:00
1 Do you catch the bus to work every day ?
Czy codziennie jeździsz do pracy autobusem?

2.Gary first met Jane at soccer match.
Gary spotkał Jane po raz pierwszy na meczu piłkarskim.

3.Mr Sims does not usually wear jeans.
Pan Sims nie nosi zwykle dżinsów.

4.Did Gutenberg invent the printing press?
Czy Gutenberg wynalazł prasę drukarską?

5.He didn't take piano lessons as a young child.
On nie brał lekcji gry na pianinie jako dziecko.

6.Darren goes to Italy every summer.
Darren jeździ do Włoch każdego lata.

7. Did you do your homework last night?
Czy zrobiłeś swoją pracę domową zeszłej nocy?

8.We saw some giraffes at the zoo yesterday.
Widzieliśmy kilka żyraf wczoraj w zoo.

9.My father usually plays golf on Sundays.
Mój tata zwykle gra w golfa w niedziele.

10.Sally phoned me a few minutes ago.
Sally zadzwoniła do mnie kilka minut temu.
2 3 2
2010-03-22T16:44:16+01:00
1. Do you catch (Czy codziennie jeździsz do pracy autobusem?)
2. met (Gary pierwszy raz poznał Jane na meczu piłki nożnej)
3. usually doesn't wear (Pan Sims zwykle nie nosi dżinsów)
4. Did Gutenberg invent (Czy Gutenberg wynalazł maszynę drukarską?)
5. didn't take (On nie pobierał lekcji gry na pianinie jako małe dziecko)
6. goes (Drren jeździ do Włoch każdego lata)
7. Did you do (Czy zrobiłeś swoje zadanie domowe poprzedniej nocy?)
8. saw (Widzieliśmy wczoraj w zoo kilka żyraf)
9. usually plays (Mój ojciec zwykle gra w golfa w soboty)
10. phoned (Sally dzwoniła kilka minut temu)
2010-03-22T16:46:00+01:00
1.Do you.........(you/catch) the bus to work every day ? Czy jeździsz codziennie autobusem do pracy?
2.Gary first .met..............(meet) Jane at soccer match. Gary pierwszy raz spotkała Jane na meczu piłkarskim.
3.Mr Sims..usually.don't .wear..........(not/usually/wear) jeans Mr Sims zazwyczaj nie nosi dżinsów.
4..Does Gutenberg invent...........(Gutenberg/ invent ) the printing press? Gutenberg wynalazł drukarkę.
5.He. didn't take..............(not/take) piano lessons as a young child. On nie brał lekcji gry na pianinie , gdy był dzieckiem.
6.Darren..goes.......(go) to italy every summer. Darren jeździ do Włoszech każdego lata.
7..Did you do.............(you/do) your homework last night? Czy zrobiłeś zadanie domowe zeszlego wieczora/nocy?
8.We ..saw.........................(see) some giraffes at the zoo yesterday. Widzieliśmy żyrafy wczoraj w ZOO.
9.My father ..usually plays............ (usually/play) golf on Sundays. Mój tata zazwyczaj gra w golfa w niedzielę.
10.Sally .phoned...........(phone) a few minutes ago. Sally dzwoniła kilka minut temu.