Odpowiedz na pytania:
1.Jakie wydarzenia z udziałem P.Jezusa miły miejsce w Ogrodzie Oliwnym z pieśni:''OGRODZIE OLIWNY''?
2.Jakie znaki towarzyszyły śmierci P.Jezusa w pieśni:"JEZU CHRYSTE,PANIE MIŁY"?
3.Czego znakiem jest krzyż w pieśni:"KRZYŻU CIERPIENIE"?
BARDZO PROSZĘ,TO NA JUTRO !plisss wielkie :**

2

Odpowiedzi

2010-03-22T17:37:34+01:00
1. Jezus juz w ogrodzie Oliwnym cierpiał.... nie wiemy do końca z jakiego powodu ale sa 2 wytłumaczenia tego cierpienia:
1)cierpiał juz wtdy ze strachu przed tym co ma go spotkac w najbliższych godzinach, prawdopodobnie przewidywał swoją straszną męke i śmierć
2) cierpiał za cierpienia wszystkich ludzi, wszystkich czasów, odczówał ból tym najmniejszych, tych najbardziej bezbronnych i niewinnych...
W pieśni dlatego słyszymy słowa- "widze Pana mego na twarz upadłego. Tęskość, smutek, żal Go ściska, krwawy pot z niego wyciska, ach Jezu mdlejący prawieś konający"

2. 1. Jezu Chryste, Panie miły,

O Baranku tak cierpliwy,

Wzniosłeś, wzniosłeś na krzyż ręce Swoje,

Gładząc, gładząc nieprawości moje.

2. Płacz Go, człowiecze mizerny,

Patrząc, jak jest miłosierny,

Jezus, Jezus na krzyżu umiera,

Słońce, słońce jasność swą zawiera.

3. Pan wyrzekł ostatnie słowa,

Zwisła Mu na piersi głowa;

Matka, Matka pod Nim frasobliwa

Stoi, stoi z żalu ledwie żywa.

4. Zasłona się potargała,

Ziemia rwie się, ryczy skała,

Setnik, setnik woła: Syn to Boży!

Tłuszcza, tłuszcza wierząc, w proch się korzy.

5. Na koniec Mu bok przebito,

Krew płynie z wodą obfito.

Żal nasz, żal nasz dziś wyznajem łzami,

Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami.


czyli to miedzy innymi:: smierć JEzusa- zaćmienie Słońca, rozdarcie zasłony przybytku, stach ludzi, przebicie boku, uznanie Jezusa za sprawiedliwego, rozpacz Matki Boskiej
Koniec pieśni jest błaganiem do Jezusa o zmiłowanie nad grzesznikami...

3.Krzyz jest zankiem ukojenia , spokoju, zbawienia, ocalenia...
Krzyż pomaga grzesznikowi podnieśc się z upadku, jest ochrona i zbawieniem...
Oto tekst pieśni:
W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie,
W krzyżu miłości nauka,
Kto Ciebie, Boże raz pojąć może,
Ten nic nie pragnie, ni szuka.


2. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochłoda
Dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie
W boleści sercu zadanej.


3. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie
Serce ci na wskroś przepali,
Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża
On ciebie wesprze, ocali.


4. Gdy cię skrzywdzono albo zraniono
Lub serce czyjeś zawiodło:
O, nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj,
Krzyż niech ci stanie za godło.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:20:54+01:00
1.W OGRODZIE OLIWNYM WIDZIMY PANA JEZUSA UPADŁEGO NA TWARZ,OBLANEGO KRWAWYM POTEM,MDLEJĄCEGO,PRAWIE KONAJĄCEGO.PAN JEZUS OCHOTNIE PRZYJMUJE KIELICH GORYCZY Z RĄK SWEGO OJCA,KTÓRY OFIARUJE ZA NAS.UKAZANY JEST TAKŻE JUDASZ,KTÓRY SWOIM POCAŁUNKIEM ZDRADZA JEZUSA.
2.ZNAKI TOWARZYSZĄCE ŚMIERCI PANA JEZUSA ;KRZYŻ NA KTÓRYM JEZUS WZNOSIŁ SWE RĘCE,GŁADZĄC NIEPRAWOŚCI NASZE.
PŁACZ CZŁOWIEKA PATRZĄCEGO NA JEZUSA I JEGO WIELKIE MIŁOSIERDZIE.
SŁOŃCE CIEMNIEJĄCE
MATKA BOLESNA STOJĄCA POD KRZYŻEM SYNA.
3.KRZYŻ JEST ZNAKIEM ZBAWIENIA,MIŁOŚCI ,NAUKI,OSŁODY I OCHŁODY DLA CIERPIĄCEJ DUSZY.KIEDY CIERPIMY ZAWSZE MAMY SCHRONIENIE W KRZYŻU JEZUSA,ON NAS WESPRZE,OCALI
1 5 1