Odpowiedzi

2010-03-22T16:39:50+01:00
Mendelejew uporządkował pierwiastki według prawidłowości, która nazywamy symetrią, bo ilekroć występuje symetria w przyrodzie, oznacza to, że istnieje prostszy sposób opisu zjawisk. W przypadku pierwiastków chemicznych, prawidłowości występujące w obrębie ich mas były wskazówką, że wszystkie pierwiastki są zbudowane z mniejszych cząstek, a ich różne masy są określone przez liczbę tych cząstek wchodzących w ich skład.

Pomysł Mendelejewa, by uporządkować pierwiastki w układzie okresowym jest doskonałym przykładem dobrej teorii naukowej. Po pierwsze, ogromnie uprościł sprawę, a po drugie pozwolił Mendelejewowi prawidłowo przewidzieć istnienie i właściwości nowych pierwiastków. Na jego cześć pierwiastek o liczbie atomowej 101 nazwano mendelewem.
3 3 3
2010-03-22T16:40:46+01:00
Zgodnie z prawem okresowości: "Właściwości chemiczne i fizyczne pierwiastków ułożonych zgodnie ze wzrastającą liczbą atomową (porządkową) powtarzają się okresowo".
4 5 4
2010-03-22T16:40:51+01:00
Mendelejew jako kryterium porządkowania pierwiastków przyjął ich masę atomową.
3 2 3