Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T16:39:24+01:00
Skutki powstania listopadowego:
-demograficzne
interwencyja armia rosyjska przywlokła ze sobą epidemie cholery
11 tys. Osób opuściło kraj

-polityczne
Mikołaj I zlikwidował autonomię polityczna Królestwa, konstytucje, zastepując ją Statutem Organicznym
zlikwidował posli sejm, armię, budżet oraz odrębną koronację w Warszawie
jesienią 1813r. Rosjanie powołali rząd tymczasowy pod prezesurą Fiorda engela
rusyfikowane administracje zostały podporządkowane naczelnikom wojennym

-gospodarcze
nałożono wysoką kontrybucję
zbudowano na koszt polski cytadelę
wprowadzono barierę celną na granicy pol-rus
po 1840r. Wprowadzono rosyjski system monetarny oraz system miar I wag oraz ilości

-kulturalne
Mikołaj I zamknął polskie uniwersytety w Wilnie i warszawie, Liceum Krzemiennickie, wszystkie gimnazja w Krolestwie Polskim
zlikwidowano warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a zbiory należące do uniwersytetu warszawskiego zostały wywiezione do Petersburga
na ziemiach zabranych rusyfikowano szkolnictwo, ograniczono nauczanie polskiego i historii polskiej

- inne
carat konfiskował majątki ziemskie, uszczupleniu uległą polska własność ziemska
odebrano przywileje polskiej drobnej szlachcie
car zlikwidował klasztory katolickie, unitom kazano oprzejść na prawosławie
Polacy stali się symbolem walki o wolność
Wielka Emigracja