Odpowiedzi

2010-03-22T19:06:11+01:00
1. zwierznchik - papież lub patriarcha
2. język liturgiczny - łacina w zachodnim, grecki we wschodnim
3. sakrament Eucharystii - opłatek w zachodnim, kwaśny chleb we wschodnim
4. sprawa filioque, czyli o pochodzeniu Ducha Świętego - w kościele zachodnim Duch Św. pochodzi nie tylko od Ojca, ale także od Syna (łac. filioque), we wschodnim Duch Św. pochodzi tylko od Ojca
5) Autokefalia w kościele wschodnim. Czyli istnienie Biskupstw niezależnych od Patryjarchy w Konstantynopolu. Analogicznie w Rzymskim kościele wszyscy są zależni od Papieża.
6) Chrzest u katolików odbywa się przez polanie głowy dziecka wodą święconą a w prawosławnym przez zanurzenie całego dziecka w wodzie.
7) Kapłan odprawia msze świętą przodem do wiernych w kościele katolickim a tyłem do wiernych w kościele wschodnim.
8) Różnice są też w nazewnictwie: ksiądz= pop, kościół= cerkiew, choinka= bazylia


Prawosławie odrzuca też ideę odpustu, czyśćca, dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, dogmat o Wniebowzięciu Matki Boskiej, nauczanie o grzechu pierworodnym Augustyna z Hippony, prozelityzm oraz celibat niższego duchowieństwa.
Wyklucza także prymat papieża, a co za tym idzie uznanie jego nieomylności w sprawach wiary. Istnieją również różnice w pojmowaniu życia duchowego i sakramentalnego (choć są to te same sakramenty co w Kościele katolickim). Kościół prawosławny uważa się za jedynego "depozytariusza wiary" oraz za jedyny ściśle trzymający się Tradycji Ojców Kościoła.
Kościół prawosławny nie wykazuje potrzeby dogmatyzacji wiary w takim stopniu jak katolicki, zostawiając wiele spraw natury moralnej i etycznej do indywidualnego rozpatrzenia na poziomie wiernego-opiekuna duchowy. To właśnie tłumaczy brak oficjalnego stanowiska Cerkwi w sprawie np. antykoncepcji, a zauważa się nawet głosy pozwalające na nią.
7 5 7