Odpowiedzi

2010-03-22T17:30:38+01:00
Granica Zachodnia
Sprawa powojennych granic Rzeczpospolitej powodowała wiele sprzeczek pomiędzy Wielką Brytanią i USA a ZSRR. Związek Radziecki proponował aby przyszłą granicę Polsko - Niemiecką ustalić na linii rzek Odry i Nysy Łużyckiej jednak Wielka Brytania i USA twierdziły, iż powiększenie granic Polski kosztem Niemiec spowoduje kłopoty w aprowizacji w strefach okupacyjnych a ponadto utrudni uzyskanie od Niemiec przyszłych odszkodowań wojennych. W celu rozwiązania spornej kwestii ,,wielka trójka'' zdecydowała o zaproszeniu Polskiej delegacjii
(Bolesław Bierut, Władysław Gomółka, Edward Osóbka -Morawski, Wincenty Rzymowski, Stanisław Grabski, Stanisław Mikołajczak) do Poczdamu. Polska delegacja posiadająca wsparcie ze strony ZSRR uzasadniła koniczność ustalenia granicy na linii wcześniej wspomnianych rzek.

Granica Wschodnia

Została ona niemal ostatecznie ustalona podczas konferencjii w Jałcie gdzie zachodnie mocarstwa zdradziecko wobec Polski przyjęły propozycje sowietów aby odwieczne ośrodki kultury polskiej takie jak Wilno i Lwów zostały im przekazane a sama granica przebiegała wzdłuż tzw. linii Curzona. W Sierpniu 1945 spisano umowę, ktora byla tylko stwierdzeniem faktu (PKWN podpisał juz wcześnej z ZSRR umowę przystającą na wcześniej wspomnianą granicę).

Granica Południowa (Sprawa z Czechosłowacją)

spory jej dotyczące nie zostały rozwiązane od razu. Polska domagała się zwrotu od Czechosłowacjii zajętego przed wojną Zaolzia, zaś Czechosłowacja rządała od nas przekazania Kotliny Kłodzkiej i Raciborza.Granica pozostała jednak taka jak była i ani jedna ani druga strona nie otrzymała obszrów o które się domagała

to by było na tyle mam nadzieję, że pomogłem
pozdro thomaskiller ;)
1 5 1