ZADANIA1
Pociąg z Warszawy do Katowic jechał z szybkością 108km/h. Wyraź tą szybkość w m/s.
ZADANIE 2
Motocyklista jechał z szybkością 20km/s. Wyraź tą szybkość w km/h.
ZADANIE 3
Oblicz drogę, jaką przejechał samochód w czasie 4 h, poruszając się z szybkością 15m/s.
ZADANIE 4
Kolarz jedzie z szybkością 12m/s .Oblicz drogę, jaką przejedzie w czasie 10min.
ZADANIE 5
Samochód jedzie z szybkością 72km/h,. Oblicz jak długo będzie jechał od miejscowości A odległej o 180km od miejsca wyjazdu.
ZADANIE 6
Dwa samochody ruszają z miejsca i po 10 s jeden z nich osiąga szybkość o wartości 108 km/h, natomiast drugi 72km/h. Który z samochodów miał większe przyśpieszenie? Ile razy było ono większe.
ZADANIE 7
Kula metalowa zaczyna staczać się po równi z przyśpieszeniem 0,5m/s². Oblicz wartość jej szybkości po 3 s ruchu.
ZADANIE 8
Pociąg ruszył z miejsca z przyspieszeniem0,05m/s² i po pewnym czasie osiągnie szybkość 15m/s. Oblicz ten czas.

2

Odpowiedzi

2010-03-22T17:01:25+01:00
1. 108 km/h = 30 m/s
2. 20 km/s = 72000 km/h
3. DANE: SZUK.:
t=4h =14400 s=?
v= 15 m/s

V=s/t
s=V*t
s=216000m

4. DANE: SZUK.=?
V= 12 m/s s=?
t= 10min=600s

V=s/t
s=V*t
s=7200m

5.
180km:72= 2.5h

6. Wieksze przyspieszenie mial samochod pierwszy.
7. DANE: SZUK.:
a=0,5m/s2 Vk=?
t=3s

a= Vk-Vp/t

Vk-Vp=a*t
Vk-Vp=0,5m/s2 *3s
Vk=1,5 m/s

8. DANE: SZUK.
a=0,05m/s2 t=?
Vp=0.
Vk=15m/s
a=Vk-Vp/t
t=Vk-Vp/a
t=15m/s-0/0,05m/s2
t=300s
1 3 1
2010-03-22T17:34:25+01:00
4.
DANE: SZUK.=?
V= 12 m/s s=?
t= 10min=600s

V=s/t
s=V*t
s=7200m
1 1 1