Zad 1
kapelusz z piórkiem kosztuje 110zł kapelusz jest droższy od piórka o 100 zł Ile kosztuje kapelusz , a ile piórko ?
Zad 2
Zegar z kukułką waży 5,5 kg Kukułka jest o 5 kg lżejsza od zegara Ile waży zegar , a ile kukułka
Zad3
Pani kowalska zarabia miesięcznie o 200 zł więcej od pana kowalskiego W ciągu roku oboje razem 48 tys. zł Jakie jest miesięczne wynagrodzenie pani kowalskiej , a jakie pana kowalskiego ?
Zad 4
Krzyś rozbił skarbonkę i policzył , że było w niej 32 zł w monetach o nominałach 2 zł , 1 zł, 502 gr, 20gr Dwuzłotówek było 2 razy mniej niż złotówek , a pięćdziesięciogroszówek było 2 razy więcej niż złotówek Dwudziestogroszówek było 10 Ile monet było w skarbonce ?

1

Odpowiedzi

2010-03-22T16:49:53+01:00
Zad1
x-piórko
x+100zł-kapelusz
x+x+100zł-kapelusz z piórkiem
2x+100zł=110zł
2x=10zł
x=5zł
Odp.:piórko kosztuje 5zł a kapelusz 105zł
zad2
x-kukułka
x+5kg-zegar
x+x+5kg-zegar z kukułką
2x+5kg=5,5kg
2x=0,5kg
x=0,25kg
Odp.:Kukułka waży 0,25kg a zegar 5,25kg
zad3
x-wynagrodzenie Pana K.
x+200zł-wynagrodzenie Pani K.
(x+x+200zł)razy 12 = 48000zł
2x+200zł=4000zł
2x=3800zł
x=1900zł
Odp.:wynagrodzenie pana K. wynosi 1900zł a pani K. 2100zł
zad4
x-ilość jedno złotówek
1/2x-ilość 2-złotówek
2x - ilość 50-groszuwek
10-ilość 20-groszówek
32z-suma pieniędzy
x*1zł+1/2x*2zł+2x*0,5zł+2zł=32 /-2zł
x+x+x=30zł / :3
x=10
Odp.:Wsumie było 45 monet (10+10+20+5)