Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T17:06:27+01:00
Lokacja Jerzmanowic nastąpiła między rokiem 1325, a 1335. W źródłach pisanych pojawia się po raz pierwszy w 1335 r.
W dokumentach z 1326 r. wieś nazwano villa Hermani, czyli wieś Hermana, który musiał być jej zasadźcą. Kilkanaście lat później w dokumentach pojawia się de Yrzmanowicz. Zmiana związana jest ze spolszczeniem niemieckiego imienia Herman na polskie Jerzman lub Jerzman i tym samym ze spolszczeniem nazwy wsi na Jerzmanowice, czego dowodem jest zapis z 1406r. Później nazwa przekształciła się na Jerzmanowice.
Mimo że wieś jest niezbyt duża, posiada aż dwa kościoły: parafialny p.w. św. Bartłomieja Apostoła oraz dawny kościół szpitalny p.w. św. Jana Chrzciciela "Na Goś­cińcu"
Kościół św. Bartłomieja był pierwotnie drewniany, zbudowany za panowania Kazimierza Wielkiego w 1338 r. Obecny pochodzi z lat 1827-30, rozbudowany w 1876 r.
Kościół św. Jana Chrzciciela wzniesiony został wraz ze szpi talem dla ubogich w 1696 r. z fundacji Jana Sroczyńskiego, uczestnika Odsieczy Wiedeńskiej.
Jerzmanowice były dawniej wsią królewską. W 1827 r. wieś ta liczyła 114 domów i 832 mieszkańców.

Mogę naj ;))
1 5 1