Zadanie 1.
Skorzystaj z szeregu elektrochemicznego metali i oblicz wartość potencjału elektrody niklowej zanurzonej w roztworze swojej soli o stężeniu:
a) 0,001mol.dm-3
b) 0,01mol.dm-3, w warunkach standardowych.

Zadanie 2.
Skonstruowano ogniwo, w którym przebiegała następująca reakcja:
Pb4+ + 2Cr2+ ---> 2Cr3+ + Pb2+
Zapisz schemat tego ogniwa i reakcje zachodzące na elektrodach.
Schemat: ..................................
Anoda: .......................
Katoda: ........................

Zadanie 3.
Oblicz siłę elektromotoryczną ogniwa, w którym zachodzą następujące reakcje:
1) Zn + 2Ag+ ---> Zn2+ + 2Ag
SEM = .......................
2) 2Al + 3Sn2+ ---> 3Sn + 2Al3+
SEM = .......................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-25T12:16:49+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zadanie 1.
a) 0,001mol.dm-3
E°dla elktrody Ni/Ni²⁺ odczytana z tabeli wynosi -0,24
E=E°+(0,059/n)*lgc
E=-0,24(0,059/2)lg10⁻³
E=-0,24-0,0885
E≈-0,33V

b) 0,01mol.dm-3, w warunkach standardowych.
E°dla elktrody Ni/Ni²⁺ odczytana z tabeli wynosi -0,24
E=E°+(0,059/n)*lgc
E=-0,24(0,059/2)lg10⁻²
E=-0,24-0,059
E≈-0,30V

Zadanie 2.
Pb4+ + 2Cr2+ ---> 2Cr3+ + Pb2+

Schemat: (-) Cr²⁺ICr³⁺IIPb⁴⁺IPb²⁺ (+)
Anoda: 2Cr²⁺ ------>2Cr³⁺ + 2e
Katoda: Pb⁴⁺ + 2e------>Pb²⁺

Zadanie 3.
1) Zn + 2Ag+ ---> Zn2+ + 2Ag
E katody(Ag)=0,8V
E anody(Zn)=-0,76V
SEM = E katody - E anody
SEM = 0,8 - (-0,76) = 1,56V

2) 2Al + 3Sn2+ ---> 3Sn + 2Al3+
E katody(Ag)=-0,14V
E anody(Zn)=-1,66V
SEM = E katody - E anody
SEM = -0,14 - (-1,66) = 1,52V
2 5 2