DAJE NAJ PIERWSZEJ OSOBIE KTÓRA ROZWIĄRZE:
Zadanie: Największe kwiaty w całym królestwie roślin mają kształt koła o polu dochodzącym do 0,8m², i ich waga sięga 5 kg.

a) Jaki promień ma największy kwiat na świecie?

b) Ile ważyłyby te kwiaty gdyby pokryć nimi podłogę o wymiarach 4m x 5m?

1

Odpowiedzi

2010-03-22T17:11:42+01:00
A) P=πr²
P= 0,8m²
0,8m² = πr² ÷3,14
0,25m² = r² ÷ √
0,5m = r
r= 0,5m

b)
P=0,8m²
P= 4m∙ 5m = 20m²
20m² ÷ 0,8m² = 25
25∙ 5kg = 125 kg