Zadania do trenów Jana Kochanowskiego.

TREN V:
a) do czego porównano Urszulkę?
b)Jakie wspólne cechy z tym wskazano?
c)Wypisz wszystkie epitety i czasowniki które temu służą.
d) Kim jest kochankowski w tym trenie? Ojcem, filozofem, czy artystą?

TREN VII:
a)Podmiot liryczny - ojciec, filozof czy poeta?
b) Określ ton wypowiedzi (podniosły, lament, modlitwa?)
c)Wypisz jak najwięcej cech Urszulki
d)Kto jest adresatem trenu?
e)Wyszukaj zdrobnienia. Czemu one służą?

TREN VIII:
a) Nazwij wszystkie uczucia i emocje ojca.
b)Jaki to typ liryki?(uzasadnij)
c)Kto jest podmiotem, a kto bohaterem lirycznym?

TREN X:
a)Dlaczego Kochanowski szuka duszy swojej córki w tak różnych czasami sprzeczynch ze sobą miejscach?
b)Jaka jest rola pytań retorycznych w tekście?
c)Czy podmiot liryczny w tym trenie wierzy w Boga, czy wątpi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T17:20:59+01:00
Tren V
a) Urszulkę porównano do drzewa oliwkowego
b)jest mała niedojrzała, niedorosła do tego aby coś przeżyła, wydała owoc, dopiero co zaczynało się jej ży6cie a już ją ,,ucięto"
c),,jako oliwka mała''
,,jeszcze ani gałązek ani listków rodząc
sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc''
,,a zbywszy siły przyrodzonej
upada przed nogami matki ulubionej''
,,przed oczyma rodziców swoich rostąc, mało''
,,u nóg martwa padła.''
d)W tym trenie Kochanowski jest ojcem: ,,Takci się mej najmilszej Orszuli dostało.''

Tren VII
a)ojciec
b)lament
c)mała, kochana
d)adresatem jest ojciec Urszulki: Jan Kochanowski
e)członeczków, letniczek, uploteczki, tkaneczkę, brełeczkę, główki
autor stosuje tu zdrobnienia aby pokazać, że wszystko co jest związane z Urszulką, wszystko co ona miała było malutkie bo nie zdążyła jeszcze dorosnąć

Tren VIII
a) żal po stracie córki, tęsknota za nią, smutek, zachwyt
b)liryka inwokacyjna ponieważ jest to bezpośredni zwrot do osoby (rozwnięta apostrofa)
c)podmiotem jest ojciec Urszulki: Jan Kochanowski, a bohaterem lirycznym jest Orszulka

Tren X
a)może zastanawia się gdzie jej dusza poszła
b)autor wyraża swój smutek po jej stracie i jak każdy ojciec troszczy się o swoją córkę gdzie się podziewa, co teraz robi, a że Urszulka nie żyje to sam się nad tym zastanawia głośno myśląc
c)podmiot liryczny w tym trenie wątpi w istnienie Boga, ponieważ wspomina o miejscach i postaciach, o których jest mowa w mitologii,np.Charon
13 2 13