Ala kupiła rybki i zamawia dla nich akwarium. Rybki potrzebują akwarium o pojemności 27 litrów i wysokości 30 cm. Ala chciała również, aby miało kwadratową podstawę. Jakie będą wymiary podstawy akwarium w kształcie prostopadłościanu?
proszę o dokładne obliczenia <prosi>

Mam jeszcze zadanie z przyrody...
1. Jedne z pierwszych roślin lądowych, o najprostszej budowie, powszechnie występujące i rozmnażające się przez zarodniki, to............. .


2.Zamieszczone w ramce informacje dotyczą wyżyn w Polsce.Uporządkuj je, wpisując w odpowiednie kolumny tabeli.

|czarnoziemy|doskonałe warunki do rozwoju rolnictwa|fabryki|hałdy|jaskinie| |wapnie|wąwozy lessowe|węgiel kamienny|zjawiska krasowe|

" Tabela"
||Wyżyna Śląska||Wyżyna Krakowsko-Częstochowska||Wyżyna Lubelska||

Błagam o jak najszybszą odpowiedź pilne na jutro
proszę napiszcie...

1

Odpowiedzi

2010-03-22T16:54:49+01:00
Zzad1
v=27l
h=30cm

V=a kwadrat * h
27000cm3= a kwadrat * 30 cm
akwadrat=900cm2
a= 30cm

odp: akwarium będzie miało w podstawie kwadrat o boku 30cm
1 5 1