Odpowiedzi

2010-03-22T17:10:46+01:00
1) Unia w Krewie - zobowiązanie Jagiełły do odzyskania ziem utraconych przez Polskę wcielenie (wg interpretacji strony polskiej) Litwy oraz Rusi Kijowskiej do Korony Królestwa Polskiego, chrzest Jagiełły, poślubienie Jadwigi objęcie tronu polskiego przez litewskiego władcę.

2) Ojczyzna Jagiełły to Litwa.
Do odnowienia Akademii Krakowskiej przyczyniła się królowa Jadwiga
2 5 2