1.Oblicz wartość wyrażeń dla a= -3 i b= 2
a) -4(5a+5b) =
b) - 8(6a-c)=
c) 12(a+4b) - 3a=
d) 3a (a - 4b)=
2. Nazwij wyrażenia:
a) y*y+5
b) 8a+5b
c) x*y*z
d) 6x-y
e) 3x:y
f) 8(a- d)
3. Które wyrażenia są jednomianami?
a) 9-xy
b) 9(x-y)
c) 9xy
d) 9x+y
e) 9
f) xy
g) 9x:y+x
4. Oblicz obwód:
a) siedmiokąta o długości boków: ab, 2a, a+3, 7a, 2ab, 6, 3b
b) czworokąta o długości boków: 5, x, 22x, 18 - 8x
c) pięciokąta o długości boków: 3b, x+y+z, 4x, 12b + 4, 3z

5.Prostokąt ma długość x+1 i szerokość 6. Jak zmieni się pole tego prostokąta, gdy jego długość zwiększymy o 4?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T17:12:35+01:00
1 . Jak coś to x - znak mnożenia . ; D 1b nie zrobie bo nie ma ile wynosi c . x D i wiem tylko zad. 1. ; )
a) -4(5a+5b) dla a = -3 b=2
-4(5x-3+5x2) = -4(-15+10) = 60-40 = 20
c)12(a+4b) - 3a dla a = -3 b=2
12(-3+4x2)-3(-3) = 12(-3+8)-3(-3) =-36+96+9=39
d)3a (a - 4b) dla a = -3 b=2
3(-3)x(-3-4x2) =-9(-3-4x2) =-9(-3-8)=27+72=99

2 1 2