Odpowiedzi

2010-03-22T19:42:27+01:00
Religia chrześcijańska powstała w Palestynie.Jej twórcą był Jezus z Nazaretu.Jezus podobnie jak i jego uczniowie nazywani apostołami został wychowany według zasad judaizmu.Jednak różnice miedzy poglądami Jezusa a tradycyjną religią Izraela były na tyle duże,że żydowscy kapłani odnosili się do Jezusa z niechęcią.Po ukrzyżowaniu Jezusa jego nauki glosili w Palestynie apostołowie jednym z nich był Paweł z Tarsu.Paweł był obywatelem rzymskim wiec bez przeszkód głosił nową wiarę.W ciągu swej długoletniej działalności pozyskał dla chrześcijaństwa rzesze wyznawców.W całym cesarstwie od Hiszpani po Egipt zaczęły powstawać liczne gminy chrześcijańskie na czele ich stali biskupi.Poszczególne gminy były od siebie niezależne ,istniało tylko miedzy nimi poczucie wspólnoty w wierze.Wspólnotę nazwano kościołem.Z biegiem czasu coraz większa role w kościele zaczęli odgrywać biskupi Rzymu czyli papieże.Za najważniejsza księgę nowej religi uznana została Biblia chrześcijańska ,zwana Pismem Świętym .Obejmuje ona rozsrzezoną biblie judaizmu(Stary Testament)oraz szereg tekstów chrześcijańskich (Nowy Testament)O życiu i naukach opowiadają cztery ewangelie wchodzące w skład Nowego Testamentu.Chrześcijanie w wielu regionach byli prześladowani dopiero w 313roku n.e cesarz Konstantyn Wielki ogłosił ,że w jego państwie chrześcijanie nie będą prześladowani za swoją wiarę.a w 392r Teodozjusz Wielki zakazał odprawiania obrzędów innych religii na obszarze cesarstwa .Kazał burzyć świątynie i niszczyć posagi bóstw Ci,którzy nie chcieli porzucić dawnych wierzeń byli prześladowani.