Odpowiedzi

2010-03-22T17:09:12+01:00
V=5dm×2dm×3dm=30dm³
0,5×30dm³=15dm³=15litrów
2010-03-22T17:12:37+01:00
50×30×20=30000cm³
1litr=1dm³=1kg
1dm³=1000cm³
30000cm³÷1000=30dm³ pojemnosc calego akwarium
30dm³ dzielimy na 2 poniewaz akwarium jest napelnione woda do polowy
15dm³=15litrow=15 kg tyle wazy woda w akwarium

prosze o najlepsze rozwiazanie
2010-03-22T17:16:20+01:00
W tym zadaniu trzeba wykorzystać wzór na obliczanie gęstości:

ρ = m/V ρ - gęstość m - masa V - objętość

Chcemy obliczyć masę wody, a więc:
m = ρ × V

Teraz trzeba obliczyć objętość:
V = abc

Z treści zadania wynika, że:
a = 50cm
b = 30cm
c = 20cm

V = 50cm × 30cm × 20cm
V = 30 000cm³

Akwarium zalano do połowy wodą, więc:
30 000 cm³ : 2 = 15 000 cm³

Aby obliczyć masę tej wody, trzeba znać jej gęstość:
ρ wody = 1g/cm³

Teraz obliczamy masę wody:
m = ρ × V
m = 1g/cm³ × 15 000 cm³
m = 15 000g = 15kg

Odp.: Masa tej wody wynosi 15kg.