1.Czym jest grzech?
2. Podaj trzy warunki zaistnienia grzechu ciężkiego.
3. Podaj trzy warunki zaistnienia grzechu lekkiego.
4 Co to jest odpust?
5. Kiedy udzielamy sakramentu namaszczenia chorych? Przykłady.
6. Wymień skutki namaszczenia chorych

Odpowiedzi mają być na wszystkie zadane powyżej pytania. Pozdrawiam ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:45:06+01:00
1.grzech-jest obrazą Pana Boga ,niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą którą człowiek sam sobie wyrządza
2.grzech ciężki- polega na tym że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej ; świadomie czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie,z własnej woli
3.grzech lekki- polega na tym że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekracza je w rzeczy ważnej lecz nie zupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie
4.odpust- jest to częsciowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone
5.sakramentu namaszczenia chorych kapłan udziela w czasie niebezpieczenstwa grożacego wiernemu w powaznej chorobie lub zblizajacej sie smierci ze starości
6.zjednoczenie chorego z Chrystusem i Kościołem;umocnienie do przyjmowania cierpień związanych z chorobą lub starością;przebaczenie grzechów;powrót do zdrowia;przygotowanie na przejście do życia wiecznego
4 3 4