zapisz w jak najprostszej postaci
a) x+x x+3x ¾x+x x+x0,5x 1,2x+x
b)5x+2x 3x+0,6x 2x+¾x 3x+x/₂ 0,6x+1,2x
c)x-½x x-¹/₃x x-¾x x-0,6 x-0,85 x
d) 5x-x 3x-0,5x 5x-⅖ 1,8 -1,2x 20x - 10,5x
e) -5x+x -2x-3x 5x-(-x) -10x-(-x) x/₂ -x

x /₂ liczba ułamkowa

PROSZE O ZAPIS ZA TO DAM NAJ

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T17:16:14+01:00
A) x+x = 2x
x+3x=4x
¾x+x= 1 i 3/4x
x+x0,5x =x +0,5 x²
1,2x+x=2,2x
b)5x+2x=7x
3x+0,6x=3,6x
2x+¾x= 2 i 3/4x
3x+x/₂ = 6x/2 + x/2 = 7x/2
0,6x+1,2x=1,8x
c)x-½x=1/2x
x-¹/₃x =2/3x
x-¾x =1/4x
x-0,6x-0,85 x= -0,45x
d) 5x-x=4x
3x-0,5x =2,5x
20x - 10,5x = 9,5x
e) -5x+x = -4x
-2x-3x = -5x
5x-(-x) = 5x + x=6x
-10x-(-x) =-10x +x = -9x