Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:20:44+01:00
Wiem że troche z neta ale Praktycznie nic o tym niewiem;
W wieku produkcyjnym jest 66% mieszkańców Kielc, przedprodukcyjnym - 20%, a poprodukcyjnym - 14%.
Tradycje przemysłowe Kielc sięgają XV w., kiedy to nastąpił gwałtowny rozwój eksploatacji i przetwórstwa surowców mineralnych pochodzących z bogatych, podkieleckich złóż rud żelaza, miedzi, ołowiu, marmurów, piaskowców i wapieni. Dużym impulsem do rozwoju regionu stało się najpierw utworzenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, a następnie Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Staropolski Okręg Przemysłowy (lub Zagłębie Staropolskie) - najstarszy i obszarowo największy okręg przemysłowy w Polsce. Położony na Wyżynie Kieleckiej. Rozwinięty przemysł metalurgiczny, środków transportu, maszyn, materiałów budowlanych, ceramiki szlachetnej oraz hutnictwa żelaza.
Obejmuje tereny Gór Świętokrzyskich, doliny rzeki Kamiennej, Płaskowyżu Suchedniowskiego, Przedgórza Iłżeckiego, oraz częściowo Garbu Gielniowskiego.
Główne ośrodki przemysłowe: Kielce, Radom, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko-Kamienna.
Centralny Okręg Przemysłowy (COP), ośrodek przemysłu ciężkiego budowany w 1936-1939 w południowo-centralnych dzielnicach Polski. Był jednym z największych przedsięwzięć ekonomicznych II Rzeczypospolitej, Celem COP-u było zwiększenie ekonomicznego potencjału Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego, a także zmniejszenie bezrobocia wywołanego skutkami wielkiego kryzysu. Na rozwój COP-u przeznaczano w latach 1937-1939 około 60% całości wydatków inwestycyjnych. Budowę COP rozpoczęto z inicjatywy wicepremiera i jednocześnie ministra skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego, który wraz z Pawłem Kosieradzkim i Władysławem Kosieradzkim opracował czteroletni plan inwestycyjny, obejmujący okres 1 VII 1936-30 VI 1940. Przedsięwzięcie dało zatrudnienie dla 100 tys. pracowników. COP był dalej rozwijany w epoce PRL.
Obecnie Kielce stanowią niekwestionowane centrum gospodarcze regionu świętokrzyskiego.Głównymi gałęziami przemysłu są:budowa maszyn i statków,chemiczny,elektrotechniczny,elektryczny,górniczy i kopalniany,obróbki drewna i metali,odlewniczy,ceramiczny,drzewny,cukierniczy,energetyczny,gazowy,odzieżowy,samochodowy,stoczniowy,przetwórstwo sporzywcze i tworzyw sztucznych oraz produkcja wózków widłowych i przeróbka złomu.
Swoje siedziby ma tutaj szereg dużych firm, w tym m.in:
Cersanit-producent elementów wyposażenia łazienek.Echo Investment-firma developerska zajmująca się kompleksowym zagospodarowaniem terenów,
Mitex-duża firma budowlana,Nomi-właściciel 35 supermarketów typu dom i ogród w Polsce,
Poligrafia SA-przedsiębiorstwo poligraficzne,Grupa Kapitałowa Kolporter-firma zajmująca się m.in kolportażem prasy,
CPP Prema SA, producent pneumatyki siłowej i sterującej,NSK Iskra, producent świec zapłonowych oraz łożysk tocznych,
Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "Społem", producent m.in. Majonezu Kieleckiego,
Kielecka Fabryka Pomp "Białogon", fabryka sięgająca tradycją do Huty Miedzi"Aleksandra" z 1817 roku.