Zrób 2 krzyżówki:
Hasła główne to :
Kręgowce
Bezkręgowce

Wszystkie hasła pisane tylko i wyłącznie w rzeczowniku, czas do jutra.
Proszę o nie kopiowanie innych prac tego typu tylko wymyślenie własnej, dam bonus dla najlepszej krzyżówki.
Czas do jutra do godziny 16, ale kto pierwszy ten lepszy :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:21:43+01:00
1.organ rośłin nasiennych slużący do rozmazania płciowego - kwiat
2.organizmy rozkładające martwe szczątki innych organizmów na proste skladniki - destruenci
3.męski organ umożliwiający rozmnazanie rosli zalążkowych - pręcik
4.nazwa plechy , z której jest zbudowane ciało grzybów - grzybnia
5.nieożywiona częśc ekosystemu - biotop
6.proces powolnych zmian w budowie i życiu organizmow w ktorego wyniku powstają nowe gatunki - ewolucja
7.substancja chemiczna budująca s ciaby komorkowe grzybni oraz pęcherz stawonogów -chityna
8.przeniesienie ziaren pyłku z pylników na znamię slupka - zapylenie

1. Kwiat
2. destRuenci
3. prĘcik
4. Grzybnia
5. biOtop
6. eWolucja
7. Chityna
8. zapylEnie


bezkręgowce
1.królestwo obejmujace organizmy jednokomorkowe bezją drowe ( prokariotyczne) - bakterie
2.tkanka roslinna przewodząca roztwór wodny - drewno
3.organ , w ktorym powstają zarodniki - zarodnia
4.dział biologii zajmujący sie dziedziczeniem cech oraz biochemicznym podłożem dziedzicznści - genetyka
5.pojedynczy gatunek reprezentujący w większości wymarłą grupę organizmów, któryprzetrwał do dziś - relikt
6.jeden z kształtó bakterii - krętek
7.choroba wywoływane przez posożytnicze grzyby - brzybica
8.dzial nauki zajmujacej sie roslinami - botanika
9.organizm, w ktorego ciele pasozyt się odzywia - żywiciel
10.rośłiny nie porządane , wyst. w uprawach wszystkich roslin użytkowych - chwasty
11.zaczątek nowego organizmu powstajacy z zygoty - zarodek

1. Bakterie
2 .drEwno
3. Zarodnia
4.genetyKa
5. Relikt
6. krĘtek
7. Grzybica
8. bOtanika
9. żyWiciel
10. Chwasty
11. zarodEk
2010-03-22T18:30:27+01:00
Komar
kora
ręce
głowa
operacja
wilk
człowiek
geny

Baran
ekran
zamek
kamień
ręka
ę
g
oko
wół
człowiek
elita

UWAGA Sory że paru niema ale się starałem mam nadzieje że umiesz zadać pytania i że ci się podoba