Odpowiedzi

2010-03-22T17:21:46+01:00
1.
V=4,5*4*2
V= 36l

2.
V=4,3*4*2
V=34,4l

3.
5/6*36l=30l

9.
V=a³
V=2³
V=8cm³

10.
Objętość akwarium: 5dm*2dm*3dm=30l
30l*0,5=15l

Odp.:Basi nie wystarczy 11l wody, potrzebuje jeszcze 4 l wody, aby napełnić do połowy to akwarium.

11.
1l=1dm³ /*3
3l=3dm³

12.
12 000 l = ? hl
1l = 1/100hl / *12000
12000l = 120hl

13.
Pc=2Pp+Pb
Pc=2*8² + 4*12*8
Pc=128+384
Pc=512cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T17:34:50+01:00
1) a=40cm = 4 dm
b=20cm = 2 dm
h=45cm = 4,5dm

V=a×b×h
V=4×2×4,5
V=36dm³ = 36 litrów
Odp. W akwarium zmieściłoby się 36 litrów wody.

2) a=4dm
b=2dm
h=2cm= 0,2 dm

V=a×b×h
V=4×2×0,2
V=1,6dm³

Objętość piasku wynosi 1,6 dm³.

3) V=36 litrów

36l:6=6l
6l×5= 30l

W akwarium znajduje się 30 litrów wody.

9) Pole sześcianu = 6a²
P=6×2²
P=6×4
P=24 cm²

10) 11×1 litr = 11 litrów

V=5×2×3
V=30dm³ = 30 litrów

30:2=15 litrów ---> ma połowa akwarium
15>11
czyli nie wystarczy

11) 3 litry = 3dm³

12) 1 hektolitr = 100 litrów

12000l = 120 hl

13) Siatka składa się z 2 podstaw i 4 ścian bocznych

Pole podstawy = a²
Pp= 8²
Pp= 64 cm²

Pole dwóch podstaw= 2×64 = 128 cm²

Pole ściany bocznej = a×b
Pśb = 8×12= 96 cm²

Pole czterech ścian bocznych = 4×96 = 384 cm²

Pole całkowite = 128 + 384
Pc= 512 cm²

2010-03-22T17:35:00+01:00
1.
V=a*b*c
V=45*40*20
V=36000cm³

1dm³---1000cm³
x-----36000cm³
x=36dm³=36l

2.
V=a*b*c
V=2*40*20
V=1600 cm³

3.
V=a*b*c
V=45*40*20
V=36000cm³=36dm³

V*5/6=36*5/6=30dm³

9.
Pc=6*a²=6*2²=6*4=24 cm²

10.
V=a*b*c
V=50*30*20
V=30000cm³=30dm³
1/2*30=15dm³=15l
11 słoików 11l nie starczy na wypełnienie do połowy akwarium

11.
1dm³=1l
3dm³=3l

12.

1hl (hektolitr) = 100 l (litr)
x =12000l
x=120hl to 12000l

13.
a=8 cm
H=12 cm

Pc=2*a²+4*a*H
Pc=2*8²+4*8*12=2*64+384=128+384=512cm²