Potrzebne na teraz !!

Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych:

a)
suma potrojonej liczby a i liczby b

b)
iloczyn sumy liczb x i y i ich różnicy

c)
różnica liczby 5 i potrojonej liczby s

d)
iloraz sumy liczb z i r przez 100

e)
suma kwadratów liczy a i b

f)
trzecia potęga różnicy liczb m i n

g)
iloraz kwadratu liczby d przez sumę liczby d i liczby 5

h)
iloczyn kwadratu liczby a oraz sumy liczb a i b

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T15:09:48+01:00
A)
suma potrojonej liczby a i liczby b

3a + b

b)
iloczyn sumy liczb x i y i ich różnicy

(x + y)(x - y)

c)
różnica liczby 5 i potrojonej liczby s

5 - 3s

d)
iloraz sumy liczb z i r przez 100

(z + r) / 100

e)
suma kwadratów liczy a i b

a² + b²

f)
trzecia potęga różnicy liczb m i n

(m-n)³

g)
iloraz kwadratu liczby d przez sumę liczby d i liczby 5

d² / (d + 5)

h)
iloczyn kwadratu liczby a oraz sumy liczb a i b

a² (a + b)

pozdro)
2009-10-28T15:10:23+01:00
A)3a+b
b)x+y razy x-y
c)5-3s
d)z+r : 100
e)A DO POTĘGI DRUGIEJ + b do potęgi drugiej
f)(m-n) do potęgi trzeciej
g)d do kwadratu : (d+5)
h)a do kwadratu razy (a+b)
2009-10-28T15:10:32+01:00
A]3a+b b] [x+y][x-y] c]5-3s d][z+r]:100 e]a²+b² f][m-n]³ g] w liczniku d² w mianowniku d+5 h]a²[a+b]